Thứ Hai (22/07/2024)

Thay đổi địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Trường hợp cần thay đổi địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ thì phải làm như thế nào? Hồ sơ thay đổi địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ?

Trường hợp cần thay đổi địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ thì phải làm như thế nào? Hồ sơ thay đổi địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ?

Các trường hợp thay đổi địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ

Một số trường hợp có thay đổi địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ gồm:
– Thay đổi địa giới hành chính nơi có đất
– Xác nhận địa chỉ khi làm thủ tục đăng ký thường trú
Theo quy định tại điều 6, điều 17 thông tư 23/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi 33/2017/TT-BKHĐT) quy định:

Điều 6. Thể hiện thông tin về thửa đất tại trang 2 của Giấy chứng nhận
Thông tin về thửa đất được thể hiện trên Giấy chứng nhận đối với tất cả các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận theo quy định như sau:
3. Địa chỉ thửa đất: ghi tên khu vực (xứ đồng, điểm dân cư,…); số nhà, tên đường phố (nếu có), tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, nơi có thửa đất.
Điều 17. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
1. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu
m) Thay đổi thông tin về số hiệu thửa; diện tích thửa do đo đạc; tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất;

Hồ sơ thay đổi địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ

Hồ sơ thay đổi địa chỉ thửa đất theo quy định tại khoản 16 điều 9 thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi thông tư 33/2017/TT-BTNMT):

Điều 9. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
16. Hồ sơ nộp khi xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm có:
a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
c) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;
d) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.

Văn bản công nhận của cơ quan có thẩm quyền có thể là xác nhận của UBND nơi có thửa đất, khách hàng có thể tham khảo mẫu sau:

Sau khi có xác nhận của UBND phường nơi có đất, khách hàng có thể thực hiện đăng ký tại văn phòng đăng ký đất địa phương. Thời gian thực hiện 15 ngày làm việc.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan