Thứ Bảy (18/05/2024)

Bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Tính mạng bị xâm phạm được bồi thường như thế nào? Quy định về bồi thường khi tính mạng bị xâm phạm

Bạn em lái xe máy đi lấn đường gây tai nạn giao thông làm cho một người chết, gia đình nạn nhân còn có vợ một con 20 tuổi và một con 13 tuổi. Bạn tôi đã đến gia đình nạn nhân xin lỗi và muốn bồi thường cho gia đình họ nhưng không biết mức bồi thường là bao nhiêu?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới AZLAW, đối với vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau: Theo khoản 1 điều 601 Bộ luật dân sự 2015 quy định

Điều 601. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
1. Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.
Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật.
2. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp này bạn của bạn lái xe làm chết người khi đó bạn của bạn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Về mức bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm được quy định tại điều 591 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm
1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:
a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;
b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;
c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;
d) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Theo đó, bạn của bạn có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại. Hiện nay chưa có văn bản nào quy định về mức bồi thường cụ thể, do vậy hai bên có thể thỏa thuận về số tiền bồi thường. Để xác định mức bồi thường các bên có thể dựa vào các căn cứ sau:
– Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết: tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ sở y tế; tiền thuốc và tiền mua các thiết bị y tế… theo chỉ thị của bác sĩ
– Thu nhập thực tế bị mất của người bị hại.
– Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị người bị thiệt hại trước khi chết: tiền tàu xe đi lại, tiền thuê nhà trọ theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí (nếu có) cho một trong những người chăm sóc cho người bị thiệt hại trong thời gian điều trị, chạy chữa do cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ sở y tế.
– Chi phí hợp lý cho việc mai táng bao gồm: các khoản tiền mua quan tài, các vật dụng cần thiết cho việc khâm liệm, khăn tang, hương, nến, hoa, thuê xe tang và các khoản chi khác phục vụ cho việc chôn cất hoặc hỏa táng nạn nhân theo thông lệ chung. Không chấp nhận yêu cầu bồi thường chi phí cúng tế, lễ bái, ăn uống, xây mộ, bốc mộ…
– Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng. Do người bị hại có con nhỏ dưới 18 tuổi nên khi đó bạn của bạn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho người con 13 tuổi của người bị thiệt hại. Khoản tiền cấp dưỡng hợp lý phù hợp với thu nhập và khả năng thực tế của người phải bồi thường, nhu cầu thiết yếu của người được bồi thường.

Ngoài ra, bạn của bạn còn phải bồi thường bù đắp về tổn thất tinh thần cho vợ, con người bị hại mức bồi thường này do hai bên thỏa thuận nhưng tối đa không quá 100 lần mức lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1.300.000 đồng)

Như vậy, bạn của bạn và gia đình người bị hại có thể dựa vào những căn cứ trên để thỏa thuận về mức bồi thường phù hợp.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan