Thứ Bảy (18/05/2024)

Một tài sản để bảo đảm nhiều nghĩa vụ được không?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Một tài sản có thể đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ hay không? Nếu được thì phải làm như thế nào mới có thể đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ?

Tôi mới mua 1 chiếc xe ô to BMW. Đợt trước do làm ăn thua lỗ tôi đã thế chấp chiếc ô tô nói trên để vay ngân hàng N 500 triệu. Nay do cần thêm tiền nên tôi muốn tiếp tục thế chấp xe ô tô này cho ngân hàng B để vay 600tr thì có được không?

Trả lời

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới AZLAW. Về điều kiện một tài sản đảm bảo nhiều nghĩa vụ dân sự, theo thông tin mà bạn đưa ra là chiếc xe  đã được cầm cố trước đó ở ngân hàng N, điều đó có nghĩa rằng chiếc xe của bạn đảm bảo đủ điều kiện để cầm cố tại ngân hàng theo quy định của pháp luật về tài sản giao dịch bảo đảm như: Tài sản phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bảo đảm, tài sản có giá trị chuyển nhượng hoặc mua, bán dễ dàng (được phép giao dịch) và không có tranh chấp, bên bảo đảm mua bảo hiểm đối với tài sản mà pháp luật quy định phải được bảo hiểm.

Theo quy định Bộ luật dân sự 2015 muốn dùng  một tài sản để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ dân sự thì phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 296, cụ thể:

Điều 296. Một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ
1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
2. Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác.
3. Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác.

Như vậy, pháp luật không hạn chế việc dùng một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ khác nhau, chỉ cần giá trị của tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ bảo đảm.Tuy nhiên, bên bảo đảm có trách nhiệm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm biết về việc sử dụng một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự.Nếu bên bảo đảm không thông báo thì bên nhận bảo đảm có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo đảm và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.

Xem thêm: Thế chấp là gì?

Trường hợp của bạn, để có thể vay được tiền từ ngân hàng B, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Giá trị chiếc xe ô tô của bạn tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng các khoản vay, tức là phải lớn hơn 500tr + 600tr= 1,1 tỷ VND
– Phải thông báo cho bên nhận bảo đảm (ngân hàng B) biết về chiếc xe này cũng đang là tài sản bảo đảm được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng N.

Hi vọng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn quy định của pháp luật về vấn đề dùng một tài sản để bảo đảm nhiều nghĩa vụ được.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan