Thứ Hai (22/07/2024)

Tặng cho tài sản có đòi lại được không?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Đất đai, nhà cửa bố mẹ tặng cho con có đòi lại được hay không? Cách thức để đòi lại đất đai nhà cửa đã được tặng cho để đi cho người khác

Hai vợ chồng tôi có đứng tên một căn nhà. Chồng tôi đã mất, cha mẹ chồng cũng đã mất từ lâu. Cách đây 6 tháng, tôi có làm thủ tục tặng căn nhà cho con trai tôi (vợ chồng tôi chỉ có 1 con) và đã sang tên. Nay tôi muốn lấy lại để chia một phần căn nhà cho cháu nội (con ruột của con trai tôi) có được không? Việc tặng cho tài sản là đất đai được quy định tại điều 457 – 459 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 457. Hợp đồng tặng cho tài sản
Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.
Điều 458. Tặng cho động sản
1. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.
Điều 459. Tặng cho bất động sản
1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.
2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Theo quy định trên, việc tặng cho nhà đất chính là “bất động sản” đã được lập thành hợp đồng và thực hiện việc “đăng ký sang tên” tại văn phòng đăng ký nhà đất địa phương. Như vậy, việc chuyển chuyển giao tài sản được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Vì vậy, trong trường hợp này chỉ người con mới có quyền định đoạt đối với mảnh đất bao gồm: mua, bán, cho, tặng mảnh đất này. Người tặng cho không thể lấy lý do đổi ý để đòi lại tài sản đã cho để cho người khác.

Theo quy định của điều 462 về việc tặng cho tài sản có điều kiện quy định về việc tặng cho tài sản có điều kiện như sau:

Điều 462. Tặng cho tài sản có điều kiện
1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.
3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại

Theo quy định này, thì trường hợp người tặng cho có thể đòi lại tài sản, nếu việc tặng cho là có điều kiện thì ở đây bố mẹ có thể đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường theo quy định này. Lưu ý: Việc đòi lại tài sản cần chứng minh được bên được nhận tặng cho không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định về việc tặng cho tài sản có điều kiện

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan