Thứ Bảy (20/07/2024)

Phân chia di sản khi có người thừa kế mới

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Bố bạn tôi mất được hơn 5 năm nay, tài sản đã được chia lại cho vợ và con bây giờ có chị B đưa con của chị tên N tới gia đình bạn tôi yêu cầu chia di sản do bố bạn tôi để lại, vậy gia đình bạn tôi có phải chia tài sản cho N hay không? nếu có việc phân chia ra sao?

Bố bạn tôi đã mất được hơn 5 năm nay tài sản của ông để lại đã được chia cho vợ và con ông, nhưng bây giờ có chị B đem con tên N (7 tuổi) tìm tới gia đình bạn tôi và nói N là con của bố bạn tôi, sau đó cho gia đình bạn tôi xem giấy khai sinh thì phần tên cha là thông tin của bố bạn tôi. Giờ chị B yêu cầu gia đình bạn tôi chia lại di sản mà bố bạn tôi để lại cho N. Gia đình bạn tôi rất sốc khi biết tin bố bạn tôi có con riêng vậy khi đó gia đình bạn tôi có phải chia lại tài sản cho con của chị B hay không? nếu có thì việc phân chia như thế nào?

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới AZLAW, theo khoản 1 điều 611 và khoản 2 điều 623 Bộ luật dân sự có quy định:

Điều 611. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế
1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.
Điều 623. Thời hiệu thừa kế
2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Theo đó, trong thời hạn 10 năm kể từ ngày người để lại di sản mất, người thừa kế có quyền khởi kiện thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền của người khác

Như thông tin bạn đưa ra bố bạn của bạn đã mất được 5 năm nay, mà bây giờ chị B và con của chị ý tới gia đình bạn của bạn yêu cầu chia di sản, do vẫn còn trong thời hạn 10 năm nên khi đó N có quyền được hưởng di sản do bố bạn của bạn để lại. Việc chia di sản sẽ được thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Bố bạn của bạn có để lại di chúc  áp dụng quy định tại điều 644 Bộ luật dân sự 2015 có quy định:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc
1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Xem thêm: Thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc

Do đó, trong trường hợp này N (7 tuổi) thuộc trường hợp con chưa thành niên ( dưới 18 tuổi) do đó N sẽ được hưởng phần di sản tối thiểu bằng 2/3 của một suất khi chia di sản theo quy định của pháp luật.

Mà hiện nay di sản đã được chia nên khi đó gia đình bạn của bạn phải thanh toán tiền tương ứng với phần di sản mà đáng lẽ ra N được hưởng theo như quy định tại điều 662 Bộ luật dân sự:

Điều 662. Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế
1. Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp 2: Bố bạn của bạn không để lại di chúc: trường hợp này di sản của bố bạn của bạn để lại sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Điều 651 Bộ luật dân sự:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Khi đó di sản do bố bạn của bạn để lại sẽ được chia cho hàng thừa kế thứ nhất: vợ, con đẻ, con nuôi, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của người để lại di sản. Việc phân chia di sản không phân biệt con trong hay ngoài giá thú nên khi đó N cũng được hưởng phần di sản bằng với những người khác trong gia đình bạn của bạn. Nhưng do di sản đã được chia nên N sẽ được thanh toán một khoản tiền tương ứng với phần di sản đáng lẽ ra mà N được nhận tại thời điểm chia thừa kế.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan