Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Sáu (05/06/2020)

Thực hiện công việc không có ủy quyền

Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối. Tại điều 574 Bộ luật dân sự 2015, được xác định là thực hiện công việc không có ủy quyền khi

  • Người thực hiện không có nghĩa vụ thực hiện công việc đó nhưng đã tự nguyện thực hiện. Điều này đồng nghĩa với việc thực hiện công việc hoàn toàn không do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định đối với người thực hiện công việc.
  • Thực hiện công việc này vì lợi của người có công việc
  • Người công việc không biết hoặc biết nhưng không phản đối

Nghĩa vụ của người thực hiện công việc không có uỷ quyền ( điều 575 Bộ luật dân sự 2015)
– Thực hiện công việc phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. Mỗi người có khả năng khác nhau nên khi thực hiện công việc người thực hiện công việc không có ủy quyền phải thực hiện công việc đó phù hợp với điều kiện và khả năng của bản thân tránh gây ra thiệt hại cho người có công việc được thực hiện.
– Thực hiện công việc như công việc của chính mình; nếu biết hoặc đoán biết được ý định của người có công việc thì phải thực hiện công việc phù hợp với ý định đó. Trong nhiều trường hợp người thực hiện công việc có thể biết hoặc đoán được ý định của người có công việc, khi đó người thực hiện công việc cần thực hiện công việc dựa trên ý định đó nhằm đảm bảo công việc đó sẽ được giải quyết như trường hợp chính bản thân người có công việc tự mình thực hiện. Ví dụ: A nói với B vài ngày nữa sẽ cắt rau bán cho C nhưng tới ngày thu hoạch thì A không có nhà nên B cắt rau bán cho D, mặc dù biết A có ý định bán cho C nhưng B lại làm trái với ý chí của A nên nếu xảy ra thiệt hại B có trách nhiệm bồi thường cho A
– Phải báo cho người có công việc được thực hiện về quá trình, kết quả thực hiện công việc nếu có yêu cầu, trừ trường hợp người có công việc đã biết hoặc người thực hiện công việc không có ủy quyền không biết nơi cư trú hoặc trụ sở của người đó. Khi người có công việc được thực hiện có yêu cầu thì người thực hiện công việc phải báo cho người đó biết được quá trình thực hiện ra sao, kết quả thực hiện như thế nào để đảm bảo lợi ích của người có công việc, tránh gây ra thiệt hại cho họ.
– Người có công việc là cá nhân chết hoặc pháp nhân đã chấm dứt sự tồn tại thì người thực hiện công việc không có ủy quyền tiếp tục thực hiện công việc đó cho đến khi người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện đã tiếp nhận. Ví dụ: A có vườn hoa quả gần tới ngày thu hoạch A bị tai nạn giao thông nhập viện, thấy hoa quả chín thì B là hàng xóm đã thu hoạch và bán giúp cho A, sau đó A chết tại bệnh viên thì B vẫn phải tiếp tục thu hoạch và bán cho A tới khi những người thừa kế của A ( vợ, con…) tiếp nhận vườn hoa quả
– Trường hợp có lý do chính đáng mà người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục đảm nhận công việc thì phải báo cho người có công việc được thực hiện, người đại diện hoặc người thân thích của người này hoặc có thể nhờ người khác thay mình đảm nhận việc thực hiện công việc.

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện công việc không có ủy quyền, người thực hiện gây ra thiệt hại cho người có công việc thì phải có trách nhiệm bồi thường cho người có công việc, nếu do lỗi vô ý mà gây ra thiệt hại căn cứ vào hoàn cảnh đảm nhận công việc người đó có thể giảm mức bồi thường.( điều 577 Bộ luật dân sự 2015)

Nghĩa vụ của người có công việc được thực hiện (điều 576 Bộ luật dân sự 2015)
–  Tiếp nhận công việc khi người thực hiện công việc không có ủy quyền bàn giao công việc và thanh toán các chi phí hợp lý mà người thực hiện công việc không có ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc, kể cả trường hợp công việc không đạt được kết quả theo ý muốn của mình. Khi người thực hiện công việc không có ủy quyền bàn giao lại thì người có công việc phải tiếp nhận, nếu không có lý do chính đáng thì họ không được từ chối việc tiếp nhận công việc, trường hợp từ chối thì người đang thực hiện công việc có thể không tiếp tục công việc và không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do không tiếp tục công việc gây ra. Ngoài ra, người có công việc phải thanh toán cho người thực hiện công việc những chi phí hợp lý mà họ đã bỏ ra để thực hiện công việc trong cả trường hợp công việc không đạt được kết quả theo ý muốn ( khi người thực hiện không thể biết hoặc không thể đoán được ý muốn đó)
– Trả cho người thực hiện công việc không có ủy quyền một khoản thù lao khi người này thực hiện công việc chu đáo, có lợi cho mình, trừ trường hợp người thực hiện công việc không có ủy quyền từ chối. Vì là công việc không có ủy quyền do vậy không có sự thỏa thuận trước đó giữa hai bên về khoản thù lao chính bởi vậy việc trả thù lao đối với từng công việc, mức trả,.. sẽ phụ thuộc vào tập quán địa phương hoặc do hai bên thỏa thuận.

Chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền.

Điều 578 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về các trường hợp chấm dứt công việc không có ủy quyền như sau:

Việc thực hiện công việc không có ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:
1. Theo yêu cầu của người có công việc được thực hiện.
2. Người có công việc được thực hiện, người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện tiếp nhận công việc.
3. Người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục thực hiện công việc theo quy định tại khoản 5 Điều 575 của Bộ luật này.
4. Người thực hiện công việc không có ủy quyền chết, nếu là cá nhân hoặc chấm dứt tồn tại, nếu là pháp nhân.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165