Thứ Tư (17/04/2024)

Nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Đưa tài sản riêng của mình vào tài sản chung của hai vợ chồng có cần sự đồng ý của bố mẹ hay không (trong trường hợp bố mẹ là người cho tái sản)

Trong thời kỳ hôn nhận, bố mẹ tôi đã cho tôi một mảnh đất và trong giấy tờ tặng cho chỉ cho riêng mình tôi. Nhưng tôi lại muốn cả vợ tôi cùng sở hữu mảnh đất đó tuy nhiên bố mẹ tôi lại không đồng ý. Vậy tôi xin hỏi mảnh đất ấy có phải là tài sản riêng của tôi k? Nếu phải tôi có thể nhập nó vào tài sản chung của 2 vợ chồng không?

Trả lời

Thứ nhất, mảnh đất đó là tài sản riêng của bạn

Điều 43, Luật Hôn nhân và gia đình quy định tài sản riêng của vợ, chồng gồm: “Tài sản mà mỗi người có trước khi ly hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân,….”. Do đó, mảnh đất bạn được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân sẽ là tài sản riêng của bạn.

Xem thêm: Tài sản chung của vợ chồng

Thứ hai, Bạn hoàn toàn có thể nhập tài sản riêng này của mình vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Theo quy định tại Điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình quy định chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng thì: “Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung”.

Việc nhập  tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ, chồng quy định tại Khoản 1, Điều 46, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

Điều 46. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung
1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.
2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.
3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, bạn hoàn toàn có quyền định đoạt tài sản riêng của mình và có thể nhập mảnh đất đó vào khối tài sản chung của vợ, chồng. Theo quy định của pháp luật, việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung phải được thực hiện do hai vợ chồng thỏa thuận và phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực. Sau khi có văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, vợ chồng bạn tiến hành đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có tài sản để sang tên cho cả vợ chồng bạn trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan