Thứ Tư (24/07/2024)

Mẫu giấy ủy quyền xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

xác nhận tình trạng hôn nhân có được phép ủy quyền hay không? Mẫu giấy ủy quyền xác nhận tình trạng hôn nhân như thế nào? Điều kiện xác nhận tình trạng hôn nhân?

Xác nhận tình trạng hôn nhân là gì?

Xác nhận tình trạng hôn nhân là việc xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tình trạng hôn nhân của một người như chưa kết hôn, đã ly hôn, đã kết hôn….để phục vụ cho các mục đích, đăng ký kết hôn, mua tài sản…

Xác nhận tình trạng hôn nhân có thể ủy quyền không? Xác nhận tình trạng hôn nhân là một trong các công việc liên quan tới hộ tịch do vậy có thể ủy quyền theo quy định.

Xem thêm: Ủy quyền đăng ký hộ tịch

Mẫu giấy ủy quyền xác nhận tình trạng hôn nhân? Tham khảo mẫu sau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
(Về việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân)

Hôm nay, ngày …/…/2023, chúng tôi gồm:
Bên ủy quyền (Bên A)
Họ và tên:
Sinh ngày:
CCCD số: … ngày cấp … nơi cấp…
Nơi thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Bên được ủy quyền (Bên B)
Họ và tên:
Sinh ngày:
CCCD số: … ngày cấp … nơi cấp…
Nơi thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Nội dung ủy quyền: Bên A thông qua văn bản này ủy quyền cho bên B thay mặt mình tiến hành thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bao gồm nộp hồ sơ, nhận kết quả đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký giấy này tới khi hoàn thành công việc được ủy quyền
Cam đoan của các bên:
– Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do Bên B nhân danh chúng tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này.
– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.
– Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng./.  

Bên A

Bên B

Thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân qua ủy quyền

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực. Các trường hợp khác sẽ phải chứng thực theo quy định.

Hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân qua ủy quyền
– Tờ khai xin xác nhận tình trạng hôn nhân (Mẫu Thông tư 04/2020/TT-BTP)
– Bản sao giấy tờ pháp lý của người xin xác nhận tình trạng hôn nhân
– Giấy ủy quyền xác nhận tình trạng hôn nhân
– Bản sao giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền

Cơ quan giải quyết: UBND xã, phường nơi người cần xác nhận cư trú

Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc

Dịch vụ xin xác nhận tình trạng hôn nhân

Trường hợp khách hàng ở xa, không có điều kiện xin xác nhận tình trạng hôn nhân có thể ủy quyền cho nhân viên của AZLAW để thực hiện thủ tục này. AZLAW hỗ trợ khách hàng xin xác nhận tình trạng hôn nhân tại các UBND phường tại Hà Nội.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan