Thứ Bảy (15/06/2024)

Thủ tục ghi chú kết hôn? Hồ sơ ghi chú kết hôn?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Ghi chú kết hôn là gì? ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài là gì? Điều kiện, hồ sơ, thủ tục ghi chú kết hôn tại Việt Nam.

Ghi chú kết hôn là gì?

Ghi chú kết hôn hay còn gọi là ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài đây là việc công nhận việc kết hôn của công dân VIệt Nam đã giải quyết tại nước ngoài nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hôn nhân. Việc ghi chú kết hôn được quy định tại điều 34 nghị định 123/2015/NĐ-CP

Điều 34. Điều kiện ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài
1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được ghi vào Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.
2. Nếu vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc kết hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn, nhưng không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng vào thời điểm yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, hậu quả đã được khắc phục hoặc việc ghi chú kết hôn là nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em, thì việc kết hôn cũng được ghi vào Sổ hộ tịch.

Điều kiện ghi chú kết hôn

Do quy định của từng nước là khác nhau, vì vậy để ghi chút kết hôn thì các bên phải đáp ứng quy định của luật hôn nhân gia đình và đã được đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cụ thể:
– Đảm bảo về độ tuổi kết hôn
– Không thuộc các trường hợp cấm kết hôn
– Hôn nhân đồng giới

Xem thêm: Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục ghi chú kết hôn

Việc ghi chú kết hôn áp dụng theo khoản 1 điều 48 Luật Hộ tịch 2014 như sau:

Điều 48. Thẩm quyền ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Theo đó thẩm quyền ghi chú kết hôn do UBND cấp huyện nơi công dân Việt Nam cư trú giải quyết.

Hồ sơ ghi chú kết hôn gồm:
– Mẫu tờ khai theo thông tư 04/2020/TT-BTP
– Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp
– Bản sao giấy tờ của cả hai bên nam (nữ nếu nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính)

Cơ quan giải quyết: UBND cấp huyện

Thời gian giải quyết:
– Thời hạn giải quyết ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ.
– Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan