Thứ Sáu (02/06/2023)

Xác định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Xác định cá nhân cư trú và không cư trú để lựa chọn phương pháp tính thuế TNCN sẽ dựa trên những căn cứ nào? Phân biệt hai trường hợp cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định của luật thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân là thuế đánh trên phần thu nhập của cá nhân từ tiền lương, tiền công  sau khi tính trừ các khoản giảm trừ như giảm trừ gia cảnh, các khoản bảo hiểm được trừ. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân được xác định dựa trên cơ sở xác định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Vậy các xác định cá nhân cư trú và không cư trú để lựa chọn phương pháp tính thuế TNCN sẽ dựa trên những căn cứ nào???

Cá nhân cư trú là gì?

Căn cứ theo điều 1, thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định: Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Có mặt tại Việt Nam (sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam)  từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày.
Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:
b.1) Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú:
b.1.1) Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên là nơi cá nhân sinh sống thường xuyên, ổn định không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú.
b.1.2) Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.
b.2) Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau:
b.2.1) Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở thường xuyên theo hướng dẫn tại điểm b.1, khoản 1, Điều này nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng được xác định là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi.
b.2.2) Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,… không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại khoản này nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng nhận cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân cung cấp bản chụp Hộ chiếu để chứng minh thời gian cư trú.

Cá nhân không cư trú là gì?

Là cá nhân không đáp ứng được một trong các điều kiện trên đây, tức là có mặt ở Việt Nam dưới 183 ngày hoặc không có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú:
– Đối với cá nhân cư trú thì thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh ở trong và ngoài Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhâp
– Đối với cá nhân không cư trú thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh ở Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập

Vì vậy khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân cần phải nộp NSNN, cần căn cứ vào đối tượng là cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú để áp dụng phương pháp tính thuế cho phù hợp

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan

Gọi 1900.6165