Thứ Tư (24/07/2024)

Lệ phí môn bài của tổ chức hành nghề luật sư

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mức lệ phí môn bài với các tổ chức hành nghề luật sư. Lệ phí môn bài với công ty luật, văn phòng luật sư

Các tổ chức hành nghề luật là công ty luật, văn phòng luật sư không hoạt động theo luật doanh nghiệp, không phải đăng ký mức vốn điều lệ. Việc xác định mức lệ phí môn bài như thế nào?

Xem thêm: Lệ phí môn bài

Về lệ phí môn bài của tổ chức hành nghề luật
Mức lệ phí môn bài quy định tại khoản 1 điều 2 và khoản 1 điều 4 nghị định 139/2016/NĐ-CP như sau:

Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài
Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài
1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.
Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định tại điều 32 Luật luật sư (sửa đổi 2009) quy định:

Điều 32. Hình thức tổ chức hành nghề luật sư, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư
1. Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm:
a) Văn phòng luật sư;
b) Công ty luật.

Luật luật sư không quy định vốn điều lệ và vốn đầu tư đối với văn phòng luật sư và công ty luật. Do vậy, theo các quy định trên, mức lệ phí môn bài với các tổ chức hành nghề luật sư là 1.000.000 VNĐ/năm.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty luật, văn phòng luật sư

Tham khảo thêm các nội dung về lệ phí môn bài cho văn phòng luật sư

1. Công văn số 1335/TCT-CS ngày 10/04/2019 trả lời CÔNG TY LUẬT TNHH MINH ĐĂNG QUANG

Căn cứ quy định trên, mức thu lệ phí môn bài đối với Văn phòng luật sư và Công ty luật là 1.000.000 đồng/năm.
….
Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, Trưởng văn phòng luật sư có hoạt động cho thuê tài sản riêng (tài sản này không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân và Văn phòng luật sư) thì sử dụng mã số thuế cá nhân của mình để kê khai, nộp thuế.
Đối với vướng mắc về phần mềm ứng dụng quản lý thuế để khai, nộp lệ phí môn bài và khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản, Tổng cục Thuế sẽ chỉ đạo sửa phần mềm ứng dụng cho phù hợp.

2. Ghi nhận trên báo chính phủ http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Giai-dap-vuong-mac-muc-le-phi-mon-bai-voi-Van-phong-luat-su/366015.vgp

3. Công văn 4843/CT-TTHT ngày 10/02/2020 của cục thuế Hà Nội trả lời CCT Long Biên


Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Trường hợp công ty luật, văn phòng luật sư là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực luật sư không đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh được gọi là tổ chức kinh tế. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức kinh tế theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ là 1.000.000 đồng/năm.
Việc không thống nhất giữa hệ thống ứng dụng TMS với quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP về mức nộp tiền và tiểu mục lệ phí môn bài cho Công ty luật, VP Luật sư, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế để có xem xét, hướng dẫn.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế Quận Long Biên được biết và thực hiện./.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan