Thứ Bảy (18/05/2024)

Thủ tục huỷ chuyển địa chỉ tại cơ quan thuế

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Khi nộp hồ sơ chuyển địa điểm mà không tiếp tục thực hiện hồ sơ thì giải quyết như thế nào? Thủ tục huỷ việc chuyển địa điểm tại cơ quan thuế sẽ được AZLAW hướng dẫn trong bài viết sau đây.

Trường hợp nào phải thực hiện huỷ chuyển địa điểm tại cơ quan thuế

Đối với thủ tục thay đổi địa chỉ công ty nếu thực hiện cùng quận, huyện (cùng cơ quan thuế quản lý) sẽ không cần làm thủ tục tại cơ quan thuế. Tuy nhiên, với trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phải nộp hồ sơ chuyển cơ quan thuế quản lý trước khi thực hiện hồ sơ đăng ký kinh doanh. Theo đó, theo quy định tại điều 11 thông tư 105/2020/TT-BTC trường hợp đăng ký huỷ chuyển địa điểm thực hiện khi cơ quan thuế đã ban hành thông báo chuyển địa điểm mẫu số 09-MST nhưng người nộp thuế không thực hiện chuyển địa điểm. Trường hợp nếu doanh nghiệp không thực hiện chuyển địa điểm hoặc không nộp văn bản đăng ký huỷ chuyển địa điểm thì cơ quan thuế sẽ chuyển trạng thái “Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.

Mẫu đăng ký huỷ chuyển địa điểm

Mẫu số: 31/ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………..
V/v Đăng ký hủy chuyển địa điểm
……., ngày …. tháng …. năm …..

Kính gửi: ………………………………..

1. Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ……………………………………………………
2. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..
3. Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế): ………………………. ……………………………………………..
4. Địa chỉ kinh doanh (ghi theo địa chỉ đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế): …………………………………………………………
5. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
a) Tên: …………………………………………………………………………………………….
b) Mã số thuế: ……………………………………………………………
c) Số hợp đồng đại lý thuế: ………………….. ngày ký hợp đồng: ………………….
6. Hồ sơ chuyển địa điểm dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý nộp cho cơ quan thuế ngày ………., mã giao dịch điện tử (nếu có) số ………………..
7. Lý do để nghị hủy chuyển địa điểm: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ……….
Chứng chỉ hành nghề số: ……..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan