Thứ Bảy (18/05/2024)

Hướng dẫn, biểu mẫu đăng ký nhận kết quả ĐKKD tại Hải Phòng

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Nhận kết quả đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng như thế nào? Cách thức yêu cầu gửi KQ đăng ký kinh doanh tại nhà tại Hải Phòng?

Thông báo hồ sơ hợp lệ

Hiện tại, việc đăng ký kinh doanh qua mạng có thể thực hiện tại bất cứ nơi nào có mạng internet trên 63 tỉnh thành. Theo đó, sau khi hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng hợp lệ doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo chấp thuận hồ sơ như sau:

Trong thông báo nêu rõ “Đề nghị Ông/Bà đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả theo lịch hẹn trong Giấy biên nhận hồ sơ hoặc liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh và trả phí để được nhận kết quả xử lý hồ sơ qua đường bưu điện“. Vậy, việc liên hệ phòng ĐKKD Hải Phòng để nhận kết quả tại nhà thực hiện như thế nào?

Nhận kết quả đăng ký kinh doanh tại thành phố Hải Phòng

Để nhận kết quả đăng ký kinh doanh tại thành phố Hải Phòng doanh nghiệp có thể thực hiện theo các cách sau:
1. Gửi đề nghị nhận kết quả qua đường bưu chính tới địa chỉ của Phòng ĐKKD thành phố Hải Phòng
2. Đính kèm đề nghị nhận kết quả trực tiếp trên hồ sơ.

Mẫu đề nghị nhận kết quả ĐKKD tại Hải Phòng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN GIAO – NHẬN KẾT QUẢ
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
Kính gửi:  Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH đăng ký thực hiện giao, nhận kết quả giải quyết thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng  qua dịch vụ bưu chính.

Thông tin nhận kết quả như sau:

Thông tin về hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh:
Tên đơn vị: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO HÀNG – CÔNG TY TNHH …
Địa chỉ: … Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Thông tin nhận kết quả:
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN ĐẠT
Số điện thoại liên hệ: 0966899263
Địa chỉ giao, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính: V2-A02, Khu đô thị An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

 Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…
Người đăng ký

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan