Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh bị mất 2020

Đăng ký kinh doanh là một trong các giấy tờ quan trọng của doanh nghiệp, tuy nhiên vì nhiều lý do mà đăng ký kinh doanh bị thất lạc, hoặc mất lúc ấy phải làm thế nào?

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (công ty)

Điều này được quy định tại điều 58 nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp như sau

Điều 58. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.
3. Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.
4. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Hồ sơ cấp lại giấy đăng ký kinh doanh của bị mất

  • Giấy đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh theo phụ lục II-20 tại thông tư 02/2019/TT-BKHDT
  • Hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục

Xem thêm: Thủ tục cấp lại đăng ký mẫu dấu bị mất

Trình tự cấp lại đăng ký kinh doanh bị mất

  • Nộp hồ sơ theo danh mục trên tại Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở
  • Trong vòng 3 ngày làm việc phòng ĐKKD xem xét về tính hợp lệ của hồ sơ
  • Cấp lại đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp sau khi hồ sơ đã hợp lệ

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng nhà đầu tư cần làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vậy thủ tục này cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Quy trình và thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do bị mất, hỏng như thế nào?

Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại điều 40 nghị định 118/2015/NĐ-CP nhà đầu tư cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
– Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đầu tư (trình bày rõ lý do cần cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
– Giấy giới thiệu hoặc uỷ quyền thực hiện thủ tục
Cơ quan thực hiện: Sở KHĐT, ban quản lý khu công nghiệp
Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc

Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đầu tư không có trong danh mục biểu mẫu tại thông tư 16/2015/TT-BKHĐT do vậy văn bản này do doanh nghiệp soạn thảo và trình bày rõ lý do bị mất giấy chứng nhận đầu tư, bị cháy, hỏng…

Nội dung của văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đầu tư

Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đầu tư gồm các nội dung sau:
– Quốc hiệu, tiêu ngữ theo thể thức soạn thảo văn bản thông thường
– Địa điểm, ngày tháng năm, tên văn bản
– Kính gửi: Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
– Nội dung đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Đầu tư, nhà đầu tư được tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có nhu cầu).

Cấp lại đăng ký hộ kinh doanh cá thể bị mất

Việc mất giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoàn toàn có thể được cấp lại theo quy định tại điều 79 của nghị định 78/2015/NĐ-CP. Theo đó, trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Sau khi hộ kinh doanh được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì những Giấy chứng nhận đăng ký cũ sẽ không còn hiệu lực.

Hồ sơ để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể

  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Theo mẫu tại 02/2019/TT-BKHĐT). Trong giấy đề nghị cấp lại, hộ kinh doanh cần nêu rõ lý do xin được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để cán bộ thẩm định kiểm tra và cấp lại
  • Văn bản ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục)

Trình tự thực hiện thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Bước 1: Chủ hộ kinh doanh nộp hồ sơ theo hướng dẫn trên tại phòng tài chính – kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt cơ sở
Bước 2: Trong vòng 3 ngày làm việc phòng tài chính – kế hoạch địa phương sẽ xem xét về tính hợp lệ của hồ sơ và trả kết quả là giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới nếu hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan đăng ký ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ và phải nêu rõ lý do cần sửa đổi, bổ sung.

Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

Hỏi đáp về cấp lại giấy phép kinh doanh

Lệ phí cấp lại giấy phép kinh doanh là bao nhiêu tiền?

Hiện tại việc cấp lại giấy phép kinh doanh của công ty là miễn phí, với hộ kinh doanh lệ phí là 100.000 VNĐ

Thông báo mất giấy phép kinh doanh

Việc mất giấy phép kinh doanh không cần phải thông báo. Cá nhân, tổ chức mất đăng ký kinh doanh có thể làm thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh theo quy định

Cấp lại đăng ký kinh doanh có cần xác nhận của công an?

Một số trường hợp khi làm thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh được yêu cầu xin xác nhận về việc mất đăng ký kinh doanh tại cơ quan công an. Tuy nhiên việc xin xác nhận này là không cần thiết, tại khoản 2 điều 9 nghị định 78/2015/NĐ-CP “cấm các hành vi yêu cầu các giấy tờ khác ngoài hồ sơ đăng ký kinh doanh đã quy định“.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165