Liên hệ tư vấn 1900.6165

Cấp lại đăng ký kinh doanh bị mất

Đăng ký kinh doanh là một trong các giấy tờ quan trọng của doanh nghiệp, tuy nhiên vì nhiều lý do mà đăng ký kinh doanh bị thất lạc, hoặc mất lúc ấy phải làm thế nào? Điều này được quy định tại điều 58 nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp như sau

Điều 58. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.
3. Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.
4. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Hồ sơ cấp lại đăng ký kinh doanh bị mất

  • Giấy đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh theo phụ lục II-20 tại thông tư 02/2019/TT-BKHDT
  • Hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục

Xem thêm: Thủ tục cấp lại đăng ký mẫu dấu bị mất

Trình tự cấp lại đăng ký kinh doanh bị mất

  • Nộp hồ sơ theo danh mục trên tại Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở
  • Trong vòng 3 ngày làm việc phòng ĐKKD xem xét về tính hợp lệ của hồ sơ
  • Cấp lại đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp sau khi hồ sơ đã hợp lệ

Xem thêm: Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Lưu ý: Khi nhận được đăng ký kinh doanh mới thì đăng ký kinh doanh cũ tự động hết hiệu lực. Một số trường hợp khi làm thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh được yêu cầu xin xác nhận về việc mất đăng ký kinh doanh tại cơ quan công an. Tuy nhiên việc xin xác nhận này là không cần thiết, tại khoản 2 điều 9 nghị định 78/2015/NĐ-CP “cấm các hành vi yêu cầu các giấy tờ khác ngoài hồ sơ đăng ký kinh doanh đã quy định“. Đối với trường hợp xin cấp lại đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh xem tại đây.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165