Thứ Hai (22/07/2024)

Các hình thức tăng vốn trong công ty cổ phần

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Cách thức tăng vốn trong công ty cổ phần? Công ty cổ phần có những cách tăng vốn nào? Thủ tục tăng vốn công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể tăng vốn theo các hình thức nào? Có bao nhiêu hình thức tăng vốn trong công ty cổ phần. Tại khái niệm của công ty cổ phần có ghi rõ “Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần” do vậy để tăng vốn đối với công ty cổ phần bản chất là hoạt động thêm số cổ phần trong công ty.

Tại điều 123 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ“. Các hình thức chào bán cổ phần bao gồm:
– Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;
– Chào bán ra công chúng;
Chào bán cổ phần riêng lẻ

Ngoài việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ công ty còn có thể tăng vốn điều lệ bằng việc trả cổ tức cho cổ đông theo khoản 6 điều 135 Luật doanh nghiệp 2020:

Điều 135. Trả cổ tức
6. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các điều 123, 124 và 125 của Luật này. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Tổng kết lại công ty cổ phần có thể tăng vốn bằng một trong các cách sau

1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: Bản chất hoạt động này là các cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần thực hiện góp thêm vốn và theo quy định pháp luật đây là hoạt động mua cổ phần chào bán của công ty để tăng vốn tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn

2. Chào bán cổ phần riêng lẻ: Công ty cổ phần không được chào bán trực tiếp cổ phần cho người không phải là cổ đông công ty nếu không thực hiện thủ tục chào chán cổ phần riêng lẻ. Về mặt thủ tục và quy định xem tại thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ. Như vậy trong một số trường hợp có cổ đông mới góp thêm vốn có thể làm theo 2 cách:
– Chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông mới
– Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông cũ cho cổ đông mới để ghi nhận cổ đông hiện hữu, sau đó chào bán cho cổ đông hiện hữu

3. Tăng vốn do trả cổ tức trong công ty: Việc trả cổ tức trong công ty chính là việc phân chia lợi nhuận kinh doanh sau khi trừ hết các khoản chi phí và thuế. Các khoản lợi nhuận được chuyển cho các cổ đông và trở thành vốn tái đầu tư ngay lập tức.

Ngoài ra, công ty có thể tăng vốn bằng cách chào bán cổ phần ra công chúng, trường hợp này áp dụng đối với công ty cổ phần đã lên sàn theo luật chứng khoán. Trong loạt bài viết về doanh nghiệp nên chúng tôi không đưa ra quy định về luật chứng khoán. Khách hàng có thể tham khảo trong các bài viết sau.

Xem thêm: Thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan