Liên hệ tư vấn 1900.6165

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định mới nhất 2020

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp được nhiều người ưa chuộng bởi tính chất của nó. Thời hạn góp vốn vào công ty cổ phần tối đa là 90 ngày theo quy định của luật doanh nghiệp 2014. Trên thực tế Việt Nam hiện nay rất nhiều công ty sử dụng vốn ảo (tức là không góp vốn thực tế) mà chỉ ghi nhận trên sổ sách, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều nếu hoạt động kinh doanh của công ty không có vấn đề gì.Tuy nhiên nếu bị phát hiện mức phạt không góp đủ vốn có thể lên tới 20.000.000 VNĐ.

Do vậy, một số trường hợp công ty cổ phần sẽ phải làm thủ tục giảm vốn. Nhưng không phải lúc nào cũng được giảm vốn mà việc giảm vốn đối với công ty cổ phần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định

Điều kiện để giảm vốn đối với công ty cổ phần

  • Giảm vốn do cổ đông đăng ký mua không góp đủ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn góp vốn
    Trường hợp này các cổ đông chưa thanh toán vẫn phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã đăng ký mua nhưng chưa góp đủ nếu có thiệt hại xảy ra (Điều 112 Luật doanh nghiệp 2014)
  • Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông (Điều 129 Luật doanh nghiệp 2014)
  • Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty (Điều 130 Luật doanh nghiệp 2014)
  • Giảm vốn công ty cổ phần do hoàn trả vốn góp cho cổ đông

Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

Thủ tục giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần

Trường hợp 1: Giảm vốn do cổ đông không góp đủ
– Biên bản họp đại hội đồng cổ đông
– Quyết định của đại hội đồng cổ đông
– Thông báo giảm vốn ghi rõ lý do
– Hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền

Trường hợp 2: Giảm vốn do yêu cầu mua lại cổ phần của cổ đông
– Văn bản yêu cầu mua lại cổ phần do phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty trong vòng 10 ngày kể từ ngày nghị quyết được thông qua
– Thỏa thuận về giá hoặc giấy tờ định giá (công ty giới thiệu ít nhất 3 tổ chức định giá để lựa chọn)
– Ngoài ra các hồ sơ như trường hợp 1

Trường hợp 3: Giảm vốn do công ty mua lại cổ phần theo quyết định của công ty
– Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng
– Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán (do đại hội đồng cổ đông quyết định)
– Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua

Trường hợp 4: Giảm vốn công ty cổ phần do hoàn trả vốn góp cho cổ đông

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165