Thứ Ba (16/04/2024)

Thẻ: giảm vốn điều lệ

Tổng hợp các bài viết có nội dung liên quan tới giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp.Các trường hợp nào được giảm vốn điều lệ? Giảm vốn điều lệ như thế nào? Giảm vốn điều lệ cho các loại hình công ty sẽ được AZLAW hướng dẫn một cách cụ thể. Khách hàng có nhu cầu làm thủ tục giảm vốn điều lệ vui lòng liên hệ AZLAW để được hỗ trợ.
Giảm vốn điều lệ có phải nộp kèm báo cái tài chính không?
Theo quy định tại khoản 4 điều 51 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 51. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp
4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ phải kèm theo báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Như vậy, các trường hợp giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn hoàn trả vốn góp hay mua lại phần vốn góp phải nộp kèm báo cáo tài chính. Các trường hợp khác như giảm vốn công ty một thành viên, giảm vốn công ty cổ phần không cần nộp kèm theo báo cáo tài chính. Trường hợp khi giảm vốn nếu bị yêu cầu thêm hồ sơ tài liệu có thể áp dụng quy định tại điều 9 nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Điều 9. Số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định này.

Giảm vốn điều lệ có cần gửi kèm cam kết thanh toán các khoản nợ
Theo quy định tại khoản 4 điều 51 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc cam kết thanh toán các khoản nợ như sau:

Điều 51. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp
4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn

Tuy nhiên, theo quy định về hồ sơ không được yêu cầu tài liệu khác ngoài hồ sơ theo quy định. Vì vậy, doanh nghiệp giảm vốn có thể ghi thêm nội dung cam kết trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.