Thứ Tư (24/07/2024)

Cải tạo không giam giữ

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Cải tạo không giam giữ là gì? Quy định về cải tạo không giam giữ? Các điều kiện để áp dụng hình phạt cải tạo khômg giam giữ

Cải tạo không giam giữ là gì? Trường hợp nào thì được cải tạo không giam giữ? Điều kiện áp dụng biện pháp cải tạo không giam giữ?

Cải tạo không giam giữ là gì?

Cải tạo không giam giữ là một trong các hình phạt đối với người phạm tội quy định tại điều 32 bộ luật hình sự 2015

Điều 32. Các hình phạt đối với người phạm tội
1. Hình phạt chính bao gồm:
c) Cải tạo không giam giữ;

Với hình phạt cải tạo không giam giữ, người phạm tội không bị phạt tù nhưng phải chịu sự quản lý của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giám sát, giáo dục người đó.

Trong thời gian chấp hành án, người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 05% đến 20% để sung quỹ nhà nước. Việc khấu trừ thu nhập được thực hiện hàng tháng. Trong trường hợp đặc biệt, Tòa án có thể cho miễn việc khấu trừ thu nhập, nhưng phải ghi rõ lý do trong bản án.

Xem thêm: Án treo là gì?

Điều kiện áp dụng cải tạo không giam giữ

Khi áp dụng biện pháp cải tạo không giam giữ, người phạm tội phải đáp ứng một số điều kiện sau:
– Phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng
– Xét thấy không cần thiết phải cách ly xã hội

Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ.

Không áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 06 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.

Nghĩa vụ khác trong thời gian cải tạo không giam giữ

Khấu trừ một phần thu nhập từ 05% đến 20% để sung quỹ nhà nước (Không khấu trừ thu nhập đối với người chấp hành án là người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự)

Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần. Không áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 06 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. Nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự.

Xem thêm: Phân biệt cải tạo không giam giữ và án treo

Hỏi đáp về cải tạo không giam giữ

Thời gian cải tạo không giam giữ

Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm

Phạm tội trong thời gian cải tạo không giam giữ

Nếu trong thời gian cải tạo không giam giữ mà phạm tội mới thì sẽ bị tổng hợp hình phạt của hai tội bao gồm tội mới và tội đang trong thời gian cải tạo không giam giữ

Án treo và cải tạo không giam giữ hình phạt nào nặng hơn

Án treo không phải là một loại hình phạt, cải tạo không giam giữ là một loại hình phạt trong bộ luật hình sự. Do vậy cải tạo không giam giữ sẽ nặng hơn so với án treo

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan