Thứ Tư (17/04/2024)

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải thể hộ kinh doanh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự thủ tục ngừng hoạt động hộ kinh doanh. Nên lựa chọn tạm ngừng hay giải thể hộ kinh doanh?

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh hay còn gọi là giải thể hộ kinh doanh là việc ngừng hoạt động kinh doanh hoàn toàn và chấm dứt các giấy tờ pháp lý về hộ kinh doanh. Theo quy định tại điều 92 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

Điều 92. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
1. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:
a) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;
b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
c) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
2. Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Trình tự chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Bước 1: Đóng mã số thuế hộ kinh doanh tại chi cục thuế quản lý hộ kinh doanh sau khi xác nhận hết các khoản thuế và nghĩa vụ phải nộp
Bước 2: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và trả giấy phép hộ kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh
Giải thể hộ kinh doanh

Đóng mã số thuế, giải thể hộ kinh doanh
Chuẩn bị hồ sơ để đóng mã số thuế hộ kinh doanh theo thông tư 105/2020/TT-BTC như sau:
– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh (nếu có).

Thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh
– Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế phải thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của người nộp thuế về trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh.
– Cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ về thuế.
Sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hoạt động kinh doanh, mã số thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh vẫn được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thuế cho cá nhân.
Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ngành nghề không phải có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì khi mã số thuế của đại diện hộ kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì mã số thuế của các địa Điểm kinh doanh không bị chấm dứt hiệu lực.

Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế của hộ kinh doanh

Giải thể hộ kinh doanh

Hồ sơ cần chuẩn bị khi chấm dứt hoạt động (giải thể) hộ kinh doanh
– Đăng ký kinh doanh bản gốc
– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động (Phụ lục III-5 ban hành kèm Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
– Xác nhận không nợ thuế hộ kinh doanh

Xác nhận không nợ thuế hộ kinh doanh của CCT Cầu Giấy

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh còn có trường hợp chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Khách hàng có nhu cầu thực hiện dịch vụ tạm ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh vui lòng liên hệ AZLAW để được hỗ trợ dịch vụ này.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan