Thứ Hai (22/07/2024)

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, công ty như thế nào? Các bước và quy trình thực hiện thủ tục chuyển đổi đối với hộ kinh doanh

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp như thế nào? Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp? Theo quy định tại điều 27 nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Điều 27. Đăng ký chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
1. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.
2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại các Điều 21, 22, 23 và 24 Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22, điểm c khoản 4 Điều 23, điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty

Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Hồ sơ chuyển đổi của hộ kinh doanh tương tự các hồ sơ thành lập công ty thông thường kèm theo ĐKKD , mã số thuế của hộ kinh doanh. Cụ thể
– Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (bản chính)
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao y chứng thực)
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (tùy loại hình)
– Điều lệ công ty (tùy loại hình)
– Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập
– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên hộ kinh doanh
Văn bản uỷ quyền thực hiện thủ tục
– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ

Trình tự chuyển hộ kinh doanh thành công ty, doanh nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở
Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ và cấp đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh
Bước 3: Khắc dấu và công bố mẫu dấu cho doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có một số ưu đãi với doanh nghiệp thành lập do được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Xem thêm: Chính sách đổi với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan