Thứ Ba (16/04/2024)

Thay đổi địa chỉ của hộ kinh doanh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh; tha đổi địa chỉ hộ kinh doanh cùng quận huyện và khác quận, huyện, tỉnh thành phố thủ tục như thế nào? Dịch vụ thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh nhanh chóng.

Thay đổi địa chỉ của hộ kinh doanh như thế nào? Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi địa chỉ của hộ kinh doanh theo quy định hiện hành. Việc thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh theo quy định tại điều 90 nghị định 01/2021/NĐ-CP:

Điều 90. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
1. Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
2. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:
a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;
b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
3. Trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:
a) Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
b) Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.
4. Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới. Hồ sơ phải có bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;
b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
5. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.
6. Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Như vậy, việc thay đổi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh cùng quận huyện và khác quận, huyện, tỉnh có sự khác nhau, trong đó

Hồ sơ thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh cùng quận?
– Thông báo thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh
– Tài liệu chứng minh trụ sở mới của hộ kinh doanh
Hồ sơ nộp tại phòng tài chính – kế hoạch UBND cấp quận, huyện nơi đặt hộ kinh doanh. Trong vòng 3 ngày làm việc UBND phải cấp đăng ký kinh doanh mới, trong trường hợp không cấp đăng ký kinh doanh phải nêu rõ lý do

Hồ sơ thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh khác quận bao?
– Thông báo về việc chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu
– Biên bản họp nhóm cá nhân về việc chuyển địa chỉ
– Bản sao CMND, căn cước công dân, hộ chiếu còn hiệu lực
– Tài liệu chứng minh trụ sở của địa chỉ hộ kinh doanh mới
Nơi thực hiện: UBND cấp quận/huyện nơi đặt địa chỉ mới.
Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Việc thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh cùng quận tương đối dễ dàng, tuy nhiên trên thực tế việc thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh khác quận thường phải chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại địa chỉ cũ và đăng ký hoạt động hộ kinh doanh tại địa chỉ mới. Với tùy từng địa bàn, khách hàng vui lòng tham khảo ý kiến của phía địa phương trước khi tiến hành thủ tục để đảm bảo tránh mất thời gian.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan