Thứ Tư (24/07/2024)

Chi tiết ngành, nghề kinh doanh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Chi tiết ngành, nghề kinh doanh là gì? Trường hợp nào ngành nghề phải ghi chi tiết? Các nội dung cần loại trừ trong chi tiết ngành nghề kinh doanh

Chi tiết ngành, nghề kinh doanh là gì?

Việc ghi mã ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại điều 7 nghị định 01/2021/NĐ-CP trong đó quy định như sau:
– Lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
– Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

Theo đó, hiểu đơn giản chi tiết ngành, nghề kinh doanh là các nội dung chi tiết nhỏ hơn mã ngành cấp 4 theo quy định tại quyết định 27/2018/QĐ-TTG

Cam kết bổ sung khi đăng ký kinh doanh

Việc cam kết bổ sung “không hoạt động tại trụ sở” là một trong các cam kết riêng khi đăng ký kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh . Các địa phương khác chúng tôi sẽ dần cập nhật. Khách hàng lưu ý việc ghi mã ngành nghề theo các quy định của luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn.

Mã ngànhTên ngànhBổ sungGhi chú
2011Sản xuất hoá chất cơ bản(không hoạt động tại trụ sở)Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN
2012Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ(không hoạt động tại trụ sở)Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN
2013Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN
2021Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp(không hoạt động tại trụ sở)Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN
2022Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và matít(không hoạt động tại trụ sở)Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN
2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh(không hoạt động tại trụ sở)Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN
2029Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu(không hoạt động tại trụ sở)Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN
2212Sản xuất sản phẩm khác từ cao su(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b) Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN
2220Sản xuất sản phẩm từ plastic(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b) Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN
2310Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh(trừ sản xuất vật liệu xây dựng)Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN
2394Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao(không sản xuất tại trụ sở)Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN
2395Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao(không sản xuất tại trụ sở)Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN
3240Sản xuất đồ chơi, trò chơi(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN
3290Sản xuất khác chưa được phân vào đâu(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b; vật liệu xây dựng; hóa chất tại trụ sở)Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN
4322Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản) 
4610Đại lý, môi giới, đấu giáChi tiết: Đại lý. Môi giới. 
4620Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống(không hoạt động tại trụ sở)– Nếu ngành thuộc Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBNDTP về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. – Trường hợp có đăng ký “chi tiết: Bán buôn động vật sống” thì ràng cam kết “(trừ động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định và các động vật quý hiếm khác cần được bảo vệ)”
4631Bán buôn gạo(không hoạt động tại trụ sở)Nếu không nằm trong các chợ đầu mối nông sản theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP.
4632Bán buôn thực phẩm(không hoạt động tại trụ sở)Nếu không nằm trong các chợ đầu mối nông sản theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP.
4661Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn) 
4662Bán buôn kim loại và quặng kim loại(trừ kinh doanh vàng miếng) 
4663Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng(không hoạt động tại trụ sở)Trường hợp bán buôn, bán lẻ, kho chứa, trưng bày vật liệu xây dựng tại khu vực quận 3 tại những tuyến đường quy hoạch theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 8/5/2014 của UBNDTP
4669Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) 
4690Bán buôn tổng hợp(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) 
4711Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp(Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh) 
4719Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) 
4721Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh(Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh) 
4722Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh(Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh) 
4724Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh(Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. HCM) 
4764Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) 
4773Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM) 
4774Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh(trừ bán lẻ hóa chất, đồ cổ, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn TP.HCM) 
4781Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ(Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. HCM) 
4789Bán lẻ hàng hoá khác lưu động hoặc tại chợ(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM) 
4791Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM) 
4799Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM) 
4933Vận tải hàng hoá bằng đường bộ(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) 
5210Kho bãi và lưu giữ hàng hoá(trừ kinh doanh kho bãi)khi không đủ điều kiện kinh doanh bất động sản.
 6820Tư vấn, môi giới bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đấtchi tiết: Cho thuê bất động sản để cho thuê lạinếu DN không đáp ứng đủ vốn điều lệ 20 tỷ đồng và không kinh doanh bất động sản.
5221Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ(trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, hóa lỏng khí để vận chuyển) 
 5224Bốc xếp hàng hoá(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không) 
 5229Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không) 
5630Dịch vụ phục vụ đồ uống(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ) 
5911Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình(trừ phát sóng, sản xuất phim và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh) 
5912Hoạt động hậu kỳ(trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh) 
5913Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình(trừ sản xuất phim, phát sóng)nếu doanh nghiệp không đủ vốn điều lệ 2 tỷ đồng.
6190Hoạt động viễn thông khác(trừ bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp) 
6329Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu(trừ dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí) 
6619Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) 
7020Hoạt động tư vấn quản lý(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) 
7490Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu(trừ thanh toán hối phiếu, thông tin tỷ lệ lượng và tư vấn chứng khoán) 
7810 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm(trừ cho thuê lại lao động)nếu không đủ vốn điều lệ 02 tỷ đồng
7820Cung ứng lao động tạm thời(trừ cho thuê lại lao động)nếu không đủ vốn điều lệ 02 tỷ đồng
8110Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp(trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ) 
8230Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh) 
8292Dịch vụ đóng gói(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật) 
8551Giáo dục thể thao và giải trí(trừ hoạt động của các sàn nhảy) 
8552Giáo dục văn hoá nghệ thuật(trừ hoạt động của các sàn nhảy) 
8559Giáo dục khác chưa được phân vào đâu(trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng – Đoàn thể) 
8620Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa(không có bệnh nhân lưu trú) 
8730Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc(trừ hoạt động khám, chữa bệnh) 
9000Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí(trừ kinh doanh vũ trường, phòng trà ca nhạc và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh) 
9329Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu(trừ hoạt động của các sàn nhảy; trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng) 
9311Hoạt động của các cơ sở thể thao(trừ hoạt động của các sàn nhảy) 
9312Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao(trừ hoạt động của các sàn nhảy) 
9321Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề(trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng) 
9631Cắt tóc, làm đầu, gội đầu(trừ hoạt động gây chảy máu) 
9633Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ(trừ môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài) 
9639Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu(trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ) 

Danh mục ngành, nghề cần lưu ý loại trừ

Bán buôn kim loại và quặng kim loại: Đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 cùa Thù tướng Chính phu đê ghi chi tiết các ngành nghề có mã ngành 4662 “Bán buôn kim loại và quặng kim loại”. Doanh nghiệp lưu ý đối với hoạt động kinh doanh vàng, đê nghị doanh nghiệp ghi chi tiêt là “kinh doanh vàng trang sức” căn cứ theo quy định tại Khoán 9 Điều 4 Nghị định sồ 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chinh phú về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trường hợp không kinh doanh vàng đê nghị ghi rõ “không bao gồm kinh doanh vàng”.

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành để ghi chi tiết theo mã ngành câp 5 đối với ngành nghề có mã ngành 7490 “Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu”. Doanh nghiệp lưu ý loại trừ “hoạt động cửa các nhà báo độc lập” do hoạt động báo chí không phải là ngành nghề kinh doanh theo quy định tại khoản 16 điều 4 Luật Doanh nghiệp

Cổng thông tin: Đối với mã ngành 6312 “cổng thông tin” có nôi dung hoạt động báo chí không phải ngành nghề kinh doanh theo quy định của Luật báo chí và Khoản 16 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, đề nghi doanh nghiệp căn cứ vào mã ngành cấp 4 trong Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 06/07/2018 quy định về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam hoặc văn bản pháp luật chuyên ngành để ghi chi tiết hoặc mở ngoặc cụm từ “trừ hoạt động báo chí”.

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
– Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh

Đối với mã ngành 4773: Khoản 9 Điều 4 nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng của Chính phủ ngày 03/04/2012 quy định “Các hoạt động kinh doanh vàng khác, trừ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng, hoạt động mua, bán vàng nguyên liệu trong nước của doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và các hoạt động quy định tại Khoản 6, 7, 8 Điều này, là hoạt động kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép”. Vì vậy đề nghị doanh nghiệp đăng ký lại chi tiết của mã ngành 4773 như sau: “Bán lẻ vàng trang sức mỹ nghệ, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh” thay thế chi tiết “Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh” tại phần chi tiết mã ngành 4773

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu: Đối với ngành nghề “Giáo dục khác chưa được phân vào đâu” mã 8559 bao gồm “hoạt động của các trường của các tô chức Đảng, đoàn thể, tôn giáo” không phải là ngành nghề kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 đề nghị doanh nghiệp đăng ký chi tiết ngành nghề này

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan