Thứ Hai (22/07/2024)

Chế độ hỗ trợ thân nhân liệt sĩ

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hỗ trợ về nhà ở đối với thân nhân liệt sỹ, quy định về hỗ trợ nhà ở với thân nhân liệt sỹ như thế nào? Mức hỗ trợ cụ thể đối với từng gia đình là bao nhiêu tiền

Gia đình chúng tôi sống tại Thành Phố Hà Tĩnh. Ông bà ngoại chúng tôi sinh được 4 người con, ba chị em em gái đã đi xây dựng gia đình, người con trai duy nhất hy sinh trong chiến tranh chống mỹ cưu nước tại chiến trường phía nam năm 1972, trước khi hy sinh chưa xây dựng gia đình, hiện nay ông bà ngoại chúng tôi củng đã mất, hiện nay nơi thờ tự liệt sỹ và ông bà làm ở trong vườn người con gái thứ hai nhưng củng đã xuống cấp hư hỏng, hiện nay chính phủ có quyết định 22 năm 2013 về hổ trợ người có công và gia đình thân nhân liệt sỹ xây nhà với hai mức.Vậy chúng tôi muốn nhờ luật sư tư vấn cho gia đình chúng tôi có thuộc diện được hưởng chế độ thân nhân liệt sỹ theo quyết định 22 của chính phủ hay không?

Trả lời

Chào bạn, câu hỏi của bạn đã được chuyển đến các luật sư và được các luật sư tư vấn như sau:
– Về điều kiện hưởng hỗ trợ người có công và gia đình thân nhân liệt sỹ xây nhà được quy định tại Điều 2 quyết định 22/2013/QĐ-TTg như sau:

Điều 2. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ
1. Hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này phải có đủ các điều kiện:
Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền
a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;
c) Thân nhân liệt sỹ;
d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa
m) Người có công giúp đỡ cách mạng.
2. Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau:
a) Phải phá dỡ để xây mới nhà ở;
b) Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

Đối tượng được hỗ trợ về nhà ở được hướng dẫn bởi Điều 3 Thông tư 09/2013/TT-BXD

Điều 3. Xác định đối tượng được hỗ trợ về nhà ở
Đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý tại thời điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.
2. Đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong các điều kiện sau:
a) Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới;
b) Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung – tường và thay mới mái nhà.

Thân nhân liệt sĩ được hướng dẫn bởi Công văn 79/BXD-QLN năm 2018

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 205/SXD-QLN ngày 07/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn quy định liên quan đến Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì “Thân nhân liệt sỹ” là đối tượng được hỗ trợ. Do đó, đối với trường hợp vợ (chồng) của liệt sỹ đã chết mà con của họ (là thân nhân liệt sỹ) đang sống tại nhà ở đó (nhà ở đáp ứng đủ điều kiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng) thì được hỗ trợ bằng nguồn vốn cấp từ ngân sách Trung ương theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP.
2. Trường hợp vợ liệt sỹ đã tái giá nhưng vẫn đang ở tại ngôi nhà đó có thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg hay không thì đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh liên hệ với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (là cơ quan thẩm tra Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng của tỉnh Trà Vinh) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công văn số 205/SXD-QLN ngày 07/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Như vậy theo quy định trên, để đủ điều kiện hưởng chế độ theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg thì bạn phải có giây tờ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 điều 2 quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

Thứ hai, theo điều 3 quyết định 22/2013/QĐ-TTg về mức hỗ trợ đối với người thuộc diện được hưởng chế độ thân nhân liệt sỹ có quy định:

Điều 3. Mức hỗ trợ
Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương)
1. Hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp nêu tại Điểm a Khoản 2 Điều 2
2. Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp nêu tại Điểm b Khoản 2 Điều 2

Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 2 Điều 4 Thông tư 98/2013/TT-BTC

Điều 4. Đối tượng, mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện

2. Mức hỗ trợ về nhà ở từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương):
– 40 (Bốn mươi) triệu đồng/hộ đối với trường hợp nhà ở hiện có bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây dựng lại nhà ở mới
– 20 (Hai mươi) triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở hiện có.

Như vậy, với trường hợp của bạn, có 2 khả năng như sau:
– Nếu bạn phá dỡ để xây mới nhà ở thì bạn sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/ hộ
– Nếu bạn chỉ sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan