Thứ Tư (17/04/2024)

Thủ tục xoá đăng ký thế chấp (giải chấp) quyền sử dụng đất

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự, thủ tục xoá đăng ký thế chấp (giải chấp) đối với quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành

Quyền sử dụng đất nếu đang thế cháp trước khi thực hiện các thủ tục liên quan tới việc mua bán, tặng cho phải làm thủ tục giải chấp trước. Vậy hồ sơ, trình tự, thủ tục giải chấp như thế nào và mất thời gian bao lâu?

Hồ sơ xoá đăng ký thế chấp (giải chấp) quyền sử dụng đất

Hồ sơ giải chấp (xóa đăng ký thế chấp) được quy định tại điều 33 nghị định 99/2022/NĐ-CP gồm các tài liệu sau:
– Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 03a tại Phụ lục (01 bản chính) theo nghị định 99/2022/NĐ-CP
– Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp tài sản bảo đảm có Giấy chứng nhận.
– Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký không phải là bên nhận bảo đảm và trên Phiếu yêu cầu không có chữ ký, con dấu (nếu có) của bên nhận bảo đảm thì ngoài giấy tờ, tài liệu quy định trên này còn nộp thêm giấy tờ, tài liệu sau đây (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực):
a) Văn bản có nội dung thể hiện việc bên nhận bảo đảm đồng ý xóa đăng ký hoặc xác nhận về việc hợp đồng bảo đảm đã chấm dứt, đã được thanh lý hoặc xác nhận về việc giải chấp trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên bảo đảm;
b) Hợp đồng hoặc văn bản khác đã có hiệu lực pháp luật chứng minh việc chuyển giao hợp pháp tài sản bảo đảm trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là người nhận chuyển giao hợp pháp tài sản bảo đảm, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;
c) Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đã có hiệu lực pháp luật hoặc Văn bản xác nhận kết quả thi hành án trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên hoặc người yêu cầu xóa đăng ký là người mua tài sản bảo đảm trong xử lý tài sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
d) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền có nội dung về việc bên nhận bảo đảm là tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, là công dân Việt Nam trở thành công dân nước ngoài trong trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm k khoản 1 Điều 20 Nghị định này;
– Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký (nếu có)

Hướng dẫn kê khai Mẫu số 03a
1. Nội dung kê khai phải trung thực, đầy đủ, chính xác.
2. Đối với phần kê khai có lựa chọn thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng được lựa chọn.
3. Thông tin được kê khai, nội dung liên quan trong Phiếu yêu cầu có thể được thể hiện trên nhiều trang. Trường hợp này, các trang phải được đánh số thứ tự và người yêu cầu đăng ký phải ký nháy vào từng trang.

Cơ quan đăng ký xóa thế chấp (giải chấp) quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (gọi chung là Văn phòng đăng ký đất đai).

Thời hạn giải quyết xoá đăng ký thế chấp (giải chấp) quyền sử dụng đất

Cơ quan đăng ký có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ; nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp này, cơ quan đăng ký phải thông báo có nêu rõ lý do cho người yêu cầu đăng ký bằng bản giấy hoặc văn bản điện tử (sau đây gọi là bản điện tử) hoặc bằng hình thức khác thuận lợi cho người yêu cầu đăng ký và phù hợp với điều kiện của cơ quan đăng ký ngay khi có lý do chính đáng. (khoản 1 điều 16 nghị định 99/2022/NĐ-CP)

Thủ tục xoá đăng ký thế chấp (giải chấp) đối với quyền sử dụng đất

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký xoá thế chấp (giải chấp) quyền sử dụng đất tại cơ quan đăng ký đất đai
Bước 2: Cơ quan đăng ký tiếp nhận hồ sơ và trao giấy hẹn cho người nộp hồ sơ xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
Bước 3: Trong thời hạn giải quyết hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung xóa đăng ký và thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận. Sau khi ghi vào sổ địa chính và Giấy chứng nhận, thì chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.

Câu hỏi thường gặp

Xóa thế chấp là gì?

Xóa thế chấp là việc giải trừ thế chấp đối với tài sản đang ở ngân hàng. Cụ thể là khi bạn cần vay một số tiền lớn, bạn sẽ phải thế chấp những giấy tờ của các tài sản như nhà cửa, bất động sản, xe ô tô…cho khoản vay của ngân hàng. Khi bạn đã trả hết khoản nợ và các khoản phí liên quan thì bạn có thể yêu cầu ngân hàng xóa thế chấp cho tài sản của mình.

Xóa thế chấp xe ô tô?

Nếu bạn muốn xóa thế chấp cho xe ô tô của mình, bạn cần đến ngân hàng mà bạn đã thế chấp để yêu cầu xóa đăng ký thế chấp. Thủ tục này được quy định tại Điều 36 Nghị định 51/2018/NĐ-CP

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan