Thứ Ba (26/09/2023)

Hành chính


Hướng dẫn thủ tục đổi bằng lái xe đã hết hạn

Hướng dẫn thủ tục đổi bằng lái xe đã hết hạn

Theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định có một số loại Giấy phép lái xe (GPLX) gồm A1, A2, A3 sẽ không có thời hạn. Tuy nhiên, các hạng GPLX còn lại sẽ đều có thời hạn và đến khi hết giá trị sử dụng phải cấp đổi lại để tiếp tục điều khiển phương tiện một cách hợp pháp.


Gọi 1900.6165