Thứ Ba (16/04/2024)

Thay đổi tên tổ chức khoa học công nghệ

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Đổi tên tổ chức khoa học công nghệ: Trình tự và thủ tục thực hiện như thế nào? Giấy tờ cần chuẩn bị khi đổi tên tổ chức khoa học công nghệ

Các tổ chức khoa học công nghệ được thành lập tại Sở Khoa học công nghệ sau một thời gian nếu muốn đổi tên thì phải làm những bước nào? Các hồ sơ và thủ tục cần thiết là gì?

Hồ sơ, thủ tục đổi tên tổ chức KHCN

Hồ sơ thay đổi tên tổ chức khoa học công nghệ gồm:
– Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ theo Mẫu 13 thông tư 03/2014/TT-BKHCN
– Giấy chứng nhận KHCN đã được cấp
– Bản sao (có chứng thực hợp pháp) quyết định của cấp có thẩm quyền về việc đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

Trình tự thực hiện thay đổi tên tổ chức khoa học công nghệ
Bước 1: Gửi hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết (bộ KHCN hoặc Sở KHCN)
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Trong trường hợp không chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ lý do.

Thay đổi con dấu của tổ chức KHCN

Việc thay đổi tên tổ chức khoa học công nghệ sẽ kéo theo việc thay đổi con dấu và thông tin trên đăng ký mã số thuế. Thủ tục thay đổi con dấu của tổ chức khoa học công nghệ đơn vị chuẩn bị các bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN mới
Bước 2: Liên hệ với đơn vị khắc dấu để thực hiện thủ tục khắc dấu mới, trường hợp này đơn vị khắc dấu sẽ trực tiếp làm việc với cơ quan công an và gửi giấy hẹn cho đơn vị. Theo ngày trên giấy hẹn, đơn vị liên hệ cơ quan công an để trả dấu cũ và nhận dấu mới

Thay đổi tên tổ chức KHCN tại cơ quan thuế

Đơn vị gửi mẫu 08-MST đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý, trên mẫu 08 kê khai thay đổi chỉ tiêu 1: tên người nộp thuế. Đơn vị lưu ý nộp 2 bản và nhận lại 1 bản có xác nhận của cơ quan thuế. Thay đổi thông tin trên hoá đơn đã phát hành (nếu có).

Xem thêm: Thay đổi người đứng đầu tổ chức khoa học công nghệ

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan