Thứ Bảy (18/05/2024)

Tính chi phí bằng hóa đơn vé máy bay

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hoá đơn vé máy bay có được tính chi phí? Trường hợp nào hoá đơn vé máy bay được tính chi phí công ty? Quy định về việc tính chi phí hoá đơn vé máy bay

Nhiều kế toán thắc mắc rằng chi phí mua vé máy bay cho nhân viên đi công tác có được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ thuế TNDN hay không? Và cần những chứng từ gì để chi phí đó là hợp lệ? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó. Theo Công văn số 3997/TCT-DL ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Tổng cục thuế về điều kiện khấu trừ thuế GTGT, chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ khi mua vé máy bay qua Website thương mại điện tử quy định như sau:

Tại khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

1. Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu…
2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào ( vao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này…”

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 quy định:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
– Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
– Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT…

Tại điểm 8 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định: Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có các nhân tham gia hành trình vận chuyển.

TÓM LẠI:

Doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hóa đơn mua vé máy bay nếu có đầy đủ các chứng từ sau đây. Trường hợp doanh nghiệp tự mua vé máy bay qua website thương mại điện tử thì cần:
– Vé máy bay điện tử
– Thẻ lên máy bay (boarding pass)
– Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Trường hợp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Trường hợp người lao động tự mua vé máy bay, thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng mang tên cá nhân, sau đó về thanh toán lại với doanh nghiệp thì cần:
– Vé máy bay
– Thẻ lên máy nay ( nếu thu hồi được thẻ)
– Các giấy tờ liên quan đến việc điều động người lao động đi công tác có xác nhận của doanh nghiệp
– Quy định của doanh nghiệp cho phép người lao động thanh toán công tác phí bằng thẻ các nhân do người lao động được cử đi công tác là chủ thẻ và thanh toán lại với doanh nghiệp
– Chứng từ thanh toán tiền vé của doanh nghiệp cho các nhân mua vé
– Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan