Thứ Bảy (15/06/2024)

Doanh nghiệp cho cá nhân vay tiền không lãi suất?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Doanh nghiệp cho cá nhân vay tiền không lãi suất có được hay không? Trên thực tế doanh có người quen muốn vay tiền nên cho vay tiền không lãi suất, tuy nhiên cơ quan thuế không chấp nhận điều này. Vậy có quy định nào về việc doanh nghiệp cho vay tiền phải có […]

Doanh nghiệp cho cá nhân vay tiền không lãi suất có được hay không? Trên thực tế doanh có người quen muốn vay tiền nên cho vay tiền không lãi suất, tuy nhiên cơ quan thuế không chấp nhận điều này. Vậy có quy định nào về việc doanh nghiệp cho vay tiền phải có lãi suất không?

Trả lời

Việc cho vay giữa doanh nghiệp và cá nhân được điều chỉnh bởi bộ luật dân sự 2015. Theo quy định tại khoản 2 điều 3 quy định như sau:

Điều 3. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự
2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

Như vậy, theo quy định này việc cho vay không lãi suất thì không trái với quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên cần lưu ý 4815/TCT-CS của Tổng cục thuế có hướng dẫn như sau:

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3081/CT-KTT ngày 08/08/2016 và công văn số 3322/CT-KTT ngày 26/08/2016 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân khác vay, mượn tiền nhưng không tính lãi. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 2 Điều 36 Chương IV Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về nguyên tắc ấn định thuế như sau:
“2. Cơ quan quản lý thuế ấn định số thuế phải nộp hoặc ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp”.
Tại Điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 nêu trên quy định người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong trường hợp:
“Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Gia Lai, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có cho các tổ chức và cá nhân khác vay tiền, mượn tiền hoặc hỗ trợ vốn không lấy lãi hoặc với lãi suất 0%.
Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai rà soát quá trình hoạt động, việc góp vốn điều lệ, các khoản vay của doanh nghiệp, mối quan hệ giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân nhận tiền để xác định những hoạt động, giao dịch đột biến từ đó đánh giá những bất hợp lý trong việc cho vay tiền, mượn tiền hoặc hỗ trợ vốn để xử lý về thuế theo quy định. Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết./.

Theo đó, công văn này không cấm việc cho vay lãi suất 0% đối với doanh nghiệp, tuy nhiên vì việc cho vay thông thường sẽ phát sinh lãi (chính là lợi nhuận của công ty) do vậy nếu việc cho vay không rõ ràng cơ quan thuế có quyền ấn định mức thuế này cho doanh nghiệp, do vậy doanh nghiệp cần chứng minh vấn đề này với cơ quan thuế để được xem xét giải quyết.

Xem thêm: Doanh nghiệp có được cho vay tiền

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan