Thứ Hai (22/07/2024)

Thủ tục công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật trở lên? Thủ tục công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật trở lên.

Ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật

Doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật theo quy định tại Điều 158 Bộ luật Lao động năm 2019 và Điều 34 Luật Người Khuyết tật năm 2010 sẽ được hưởng những ưu đãi như:

 • Được hỗ trợ kinh phí cải tạo môi trường làm việc phù hợp với lao động là người khuyết tật. Mức kinh phí cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định.
 • Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ của công ty được tính vào thu nhập miễn thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 4 VBHN 14/VBHN-VPQH năm 2020.
 • Được hỗ trợ vay vốn theo dự án hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm với mức kinh phí tối đa 2 tỷ đồng cho 1 dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm. Khoản vay được tính với lãi suất 3,96%/năm.
 • Được ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước.
 • Doanh nghiệp sử dụng từ 30% đến dưới 70% lao động là người khuyết tật: giảm 50% tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp sử dụng từ 70% lao động là người khuyết tật trở lên: miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hồ sơ, thủ tục công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật trở lê

Hồ sơ công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật trở lên

Hồ sơ công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật trở lên được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 26/2012/TT-BLĐTB&XH và được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 18/2018/TT-BLĐTB&XH như sau:

Điều 3. Hồ sơ, thủ tục và trình tự công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi
1. Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật bao gồm:
a) Văn bản đề nghị của cơ sở sản xuất, kinh doanh trong đó nêu rõ tổng số lao động hiện có, số lao động là người khuyết tật;
b) Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy phép hoạt động của cơ sở;
c) Danh sách lao động là người khuyết tật và bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những người khuyết tật có trong danh sách;
d) Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của lao động là người khuyết tật đang làm việc.

Từ quy định cho thấy, hồ sơ công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật bao gồm:

 • Văn bản đề nghị của cơ sở sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 18/2018/TT-BLĐTB&XH.
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy phép hoạt động của cơ sở.
 • Danh sách lao động là người khuyết tật đang làm việc tại công ty kèm bản sao giấy xác nhận khuyết tật.
 • Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng lao động là người khuyết tật đang làm việc.

Thủ tục công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật

Việc công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện. Thủ tục để được công nhận là doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật bao gồm:

– Chuẩn bị hồ sơ và gửi hồ sơ đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt cơ sở kinh doanh. VD: Doanh nghiệp ở Hà Nội sẽ gửi hồ sơ đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội tại 75 đường Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ theo 02 cách:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
 • Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở nhận đủ hồ sơ, Sở sẽ thẩm định và tiến hành công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật trở lên.

Chú ý: Sau khi doanh nghiệp được công nhận, thahh tra của Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ xuống kiểm tra hàng năm, thu hồi công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật trở lên khi không còn đáp ứng đủ điều kiện.

Có thể ủy quyền thực hiện đề nghị công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật trở lên không?

Không có quy định về việc có được ủy quyền thực hiện đề nghị công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật trở lên. Vậy nên, doanh nghiệp nên chủ động thực hiện đề nghị công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật trở lên.

Có thể nộp hồ sơ trực tuyến khi thực hiện đề nghị công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật trở lên không?

Hiện nay hệ thống dịch vụ công chưa có dịch vụ công trực tuyến về đề nghị công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật trở lên.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan