Thứ Tư (24/07/2024)

Đăng ký kinh doanh phát hành sách (xuất bản phẩm)

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh phát hành sách (xuất bản phẩm) theo quy định của Luật Xuất bản

Sách là một trong các loại xuất bản phẩm. Do vậy, việc đăng ký kinh doanh phát hành sách sẽ thực hiện theo quy định về kinh doanh phát hành xuất bản phẩm.

Theo quy định tại khoản 3 điều 4 luật xuất bản 2012 quy định như sau: “Phát hành là việc thông qua một hoặc nhiều hình thức mua, bán, phân phát, tặng, cho, cho thuê, cho mượn, xuất khẩu, nhập khẩu, hội chợ, triển lãm để đưa xuất bản phẩm đến người sử dụng“. Theo quy định tại Khoản 4, điều 4, Luật Xuất bản năm 2012 quy định về xuất bản phẩm giải thích:

Điều 4. Giải thích từ ngữ
4. Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:
a) Sách in;
b) Sách chữ nổi;
c) Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rơi, tờ gấp;
d) Các loại lịch;
đ) Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách

Như vậy, việc kinh doanh phát hành xuất bản phẩm thông thường là các việc mua, bán các loại sách và các tài liệu khác được quy định là xuất bản phẩm và đưa xuất bản phẩm đến tay người tiêu dùng

Điều kiện kinh doanh phát hành sách (xuất bản phẩm)

– Người đứng đầu đã có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm
– Có địa điểm kinh doanh rõ ràng
– Người đứng đầu thường trú tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành sách (xuất bản phẩm)

Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy định tại điều 18 thông tư 23/2014/TT-BTTTT gồm các hồ sơ
– Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
– Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy: Chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở phát hành là đơn vị sự nghiệp công lập;
– Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;
– Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
– Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.
Cơ quan giải quyết: Sở thông tin truyền thông nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
Thời gian thực hiện: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm: Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Hỏi đáp về phát hành xuất bản phẩm

Hộ kinh doanh có được kinh doanh phát hành xuất bản phẩm?

Theo quy định tại điều 36 Luật Xuất Bản 2012 quy định: “Cơ sở phát hành xuất bản phẩm bao gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh xuất bản phẩm (sau đây gọi chung là cơ sở phát hành). Nhà xuất bản được thành lập cơ sở phát hành xuất bản phẩm.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan