Thứ Tư (06/07/2022)

Đăng ký kiểu dang công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào? Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp? Điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Trong các đối tượng sở hữu trí tuệ, ngoài nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích thì các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp chiếm số lượng lớn thứ hai trong số các đơn xác lập quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ. Hiện nay, số lượng các đơn kiểu dáng công nghiệp ngày càng tăng, do doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến việc thay đổi mẫu mã, kiểu dáng của sản phẩm mình kinh doanh và đầu tư vào việc đăng ký bảo hộ. Dưới đây là hướng dẫn sơ bộ về quy trình nộp đơn và thẩm định đơn kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ

Nộp đơn kiểu dáng công nghiệp

Giống như đối với nhãn hiệu, quyền của chủ sở hữu kiểu dáng được xác lập khi tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ  (tại Hà Nôi, và các chi nhánh tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh).
Những đối tượng có thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp (theo quy định tại Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi bổ sung năm 2009) bao gồm:
– Tác giả sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình;
– Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc.

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

– Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp (theo mẫu) – 02 bản
– Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp – 02 bản
Bộ ảnh chụp/bản vẽ của kiểu dáng công nghiệp phải được thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp – 05 bộ
– Giấy tờ tuỳ thân của người đi nộp đơn (CMND) trong trường hợp chủ đơn tự đi nộp hoặc kèm theo giấy uỷ quyền do chủ đơn ký trong trường hợp đại diện nộp đơn;
– Biên lai thu phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp (Mức phí quy định trong Thông tư số 263/2016/TT-BTC)

Quy trình thẩm định đơn kiểu dang công nghiệp

Thẩm định hình thức: 01 tháng
Đây là giai đoạn đánh giá tính hợp lệ của Đơn kiểu dáng công nghiệp để đảm bảo các yêu cầu về hình thức, quyền nộp đơn, bộ ảnh chụp… theo đó, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ chấp nhận hay không chấp nhận tính hợp lệ của Đơn.
Thời gian thẩm định hình thức của Đơn kiểu dáng là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu Đơn kiểu dáng không được chấp nhận hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo từ chối chấp nhận hợp lệ và yêu cầu Chủ đơn sửa đổi, bổ sung thông tin chính xác trong 01 tháng kể từ ngày ra Thông báo.

Công bố Đơn trên Công báo sở hữu Công nghiệp: 02 tháng
Sau khi Chủ đơn nhận được Quyết định chấp nhận là hợp lệ, Đơn kiểu dáng công nghiệp sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp – Tập A trong vòng 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ.
Nội dung công bố đơn cụ thể là thông tin Chủ đơn, số đơn, ngày nộp đơn, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.
Việc công bố thông tin là để thông báo về việc đăng ký kiểu dáng của Chủ đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ, theo đó bên thứ ba có thể gửi yêu cầu phản đối cấp bằng nếu kiểu dáng được đăng trên Công báo SHCN vi phạm kiểu dáng của họ.

Thẩm định nội dung: 06 tháng
Đơn đăng ký kiểu dáng sau khi được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp sẽ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung cho Đơn kiểu dáng là 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.
Các điều kiện đối với đơn kiểu dáng công nghiệp:

Điều 63. Điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ
Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Có tính mới;
2. Có tính sáng tạo;
3. Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Nếu Đơn kiểu dáng không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo từ chối bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp, và cho Chủ đơn phúc đáp trong 02 tháng kể từ ngày ra Thông báo. Chủ đơn có thể gia hạn thêm một khoảng thời gian là 02 tháng nữa để làm Công văn phúc đáp Thông báo từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ.

Thông báo cấp bằng và yêu cầu đóng phí: 01 tháng
Khi Kiểu dáng công nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo Quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Cục SHTT sẽ gửi Thông báo cấp bằng và yêu cầu đóng phí cho Chủ đơn. Trong vòng 01 tháng kể từ ngày ra Thông báo, Chủ đơn phải tiến hành nộp các khoản phí cấp bằng, nếu Chủ đơn không đóng phí, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định từ chối chấp nhận bảo hộ Đơn kiểu dáng công nghiệp với lý do không đóng phí.
Trong thời hạn từ 01 – 02 tháng kể từ ngày đóng phí cấp bằng, Bằng độc quyền kiểu dáng công  hiệu sẽ được cấp cho Chủ sở hữu kiểu dáng và được công bố, đăng bạ trên Công báo Sở hữu công nghiệp – Tập B

Gia hạn văn bằng bảo hộ
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực trong 5 năm, kể từ ngày có Quyết định cấp bằng và có thể gia hạn hai lần, mỗi lần 05 năm.
Để đảm bảo rủi ro về việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp, Quý khách có thể tra cứu các kiểu dáng đã nộp đơn trước hoặc đã được cấp bằng trong cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc cơ sở dữ liệu quốc tế:

– Tra cứu sơ bộ trên thư viện điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchIND.php
– Tra cứu chính thức tại Cục Sở hữu trí tuệ (mất phí)

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay