Thứ Bảy (18/05/2024)

Đăng ký thành công nhãn hiệu “Claro”

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Trường hợp phản đối thông báo kết quả XNND (từ chối) của cục SHTT để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn Claro của AZLAW

Ngày 28/04/2016, AZLAW đã hỗ trợ khách hàng đăng ký nhãn hiệu “Claro” cho nhóm sản phẩm 25: Quần áo da; quần áo may sẵn; thắt lưng [trang phục]; mũ; dép giày.

Nhãn hiệu Claro

Nhãn Claro chỉ bao gồm màu đen, trăng được mô tả như sau: Nhãn gồm phần hình và phần chữ trong đó cụ thể:
– Phần hình: Nhãn hiệu được thể hiện trong đường tròn có màu đen. Nằm phía trên nhãn hiệu là hình hai cánh tay nắm vào nhau màu đen.
– Phần chữ: Bao gồm chữ “Claro” được viết in hoa, có màu đen nằm phía dưới nhãn hiệu

Ngày 18/04/2018 sau gần 2 năm (48 tháng) kể từ ngày nộp đơn AZLAW hỗ trợ khách hàng soạn thảo công văn yêu cầu ra thông báo thẩm định nội dung. Sau đó

Ngày 04/06/2018 khách hàng nhận được xác nhận nội dung từ chối đăng ký nhãn hiệu như sau: “Một phần nhãn hiệu. Cụ thể là: dấu hiệu đăng ký không được bảo hộ phần chữ “CLARO” vì tương tự với Đơn quốc gia số 4-2015-32847 ngày ưu tiên 23/11/2015” theo nội dung thông báo nhãn không được bảo hộ vì cục SHTT cho rằng từ “claro” nhìn gần giống với “clara” tại đơn quốc gia số 4-2015-32847 do vậy đã ra thông báo không chấp nhận bảo hộ để bổ sung đơn. Tuy nhiên không đồng ý với nội dung thông báo này

Xem thêm: Đăng ký nhãn hiệu

Ngày 09/08/2018, AZLAW đã xem xét và dẫn chứng một số trường hợp nhẫn hiệu có yếu tố nhận diện chính là “Claro” và “Clara” đã từng được bảo hộ trước đây với cùng nhóm sản phẩm dịch vụ nên đã trả lời thông báo của cục sở hữu trí tuệ gồm:
Nhãn Claro: Số đơn 4-2012-06215 cho nhóm 03 về mỹ phẩm; Số đơn 4-2014-10405 cho nhóm 03 05 về mỹ phẩm và dược phẩm
Nhãn Clara: Số đơn 4-2016-13666 về Chế phẩm chăm sóc da (Mỹ phẩm)… ; Số đơn 4-1992-08439 nhóm 05 về được phẩm (nhãn hết hạn năm 2012 chưa hết 5 năm so với số đơn 4-2014-10405 )

Ngày 20/12/2018, sau khi cục sở hữu trí tuệ tiếp nhận văn bản trả lời của AZLAW đã tiến hành thẩm định lại và ra thông báo nộp phí cấp văn bằng cho chủ đơn.

Như vậy sau 2.5 năm hoặc dài hơn để đăng ký cho một nhãn hiệu. Không phải nhãn hiệu nào đăng ký cũng được cấp văn bằng và không phải nhãn hiệu nào bị từ chối cũng là chính xác. Khách hàng có nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu vui lòng liên hệ AZLAW để được hỗ trợ trong quá trình thực hiện.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan