Thứ Hai (04/07/2022)

Công văn yêu cầu ra thông báo thẩm định nội dung

Công văn yêu cầu ra thông báo thẩm định nội dung gửi cục sở hữu trí tuệ khi đơn quá lâu. Lưu ý: Thời hạn thẩm định nội dung theo luật là 12 tháng tuy nhiên thực tế sẽ lâu hơn

Trong một số trường hợp khi khách hàng gửi đơn đăng ký nhãn hiệu, tuy nhiên việc thẩm định của Cục SHTT diễn ra tương đối mất thời gian do đó để đẩy nhanh hơn về vấn đề này khách hàng có thể gửi yêu cầu ra thông báo về việc thẩm định nội dung tại cục Sở hữu trí tuệ. Khi đó khách hàng có thể sử dụng mẫu sau:

CÔNG TY TNHH ….
—————
Số:  01/2017/CV-….
V/v: Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017
Kính gửi:Cục Sở Hữu Trí Tuệ
386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Chúng tôi xin trình bày và đề nghị với Quý Cục một việc như sau: Hiện nay Công ty chúng tôi đang tiến hành làm thủ tục xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá (Nhãn hiệu “………, hình”) với số đơn ……….. tại quý cục theo các quy định của luật sở hữu trí tuệ. Chúng tôi đã nộp đơn ngày 28/12/2015 và nhận được quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số ……… ngày 27/01/2016. Theo quy định tại điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi tại khoản 15 điều 1 Luật sở hữu trí tuệ 2009) về thời hạn xử lý đơn đăng ký nhẫn hiệu thì thời hạn cấp thẩm định để cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu của chúng tôi đến nay đã hết. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nhận được thông báo thẩm định nội dung hay quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của quý cục.

Do vậy, chúng tôi làm công văn này đề nghị quý cục, căn cứ vào quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và đơn đăng ký của chúng tôi, xem xét cấp văn bằng bảo hộ cho doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý cục!

 CÔNG TY …..
Giám đốc

Sau khi cục nhận công văn sẽ có thông báo về việc nhận công văn đề nghị ra TB SE như sau:

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay