Thứ Bảy (20/07/2024)

Phân biệt chấm dứt và huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Chấm dứt và hủy bỏ văn bằng bảo hộ là gì? So sánh chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ?

Văn bằng bảo hộ là gì?

Văn bằng bảo hộ là một trong những tài liệu xác nhận việc bảo hộ sở hữu công nghiệp của cơ quan có thẩm quyền.

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ là gì?

Chấm dứt hiệu lực VBBH là việc làm chấm dứt (không tiếp tục) hiệu lực văn bằng bảo hộ. Văn bẳng bảo hộ hết hiệu lực từ thời điểm bị chấm dứt. Ban đầu chủ sở hữu văn bằng đã có quyền một cách hợp pháp với đối tượng bảo hộ, tuy nhiên vì một lý do nào đó theo quy định nên phải chấm dứt

Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là gì?

Hủy bỏ hiệu lực VBBH là việc kết thức hiệu lực văn bằng bảo hộ. Văn bằng bảo hộ sẽ kết thúc như chưa từng được bảo hộ. Do chủ sở hữu không có quyền đăng ký ngay từ đầu hoặc do đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ nhưng vì lý do nào đó mà vẫn dược cấp văn bằng

Xem thêm: Hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ

So sánh chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Chấm dứt hiệu lực VBBH

Cơ sở pháp lý: Điều 95 luật SHTT

Các trường hợp chấm dứt:
a) Chủ văn bằng bảo hộ không nộp phí, lệ phí để duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;
b) Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;
c) Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;
d) Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;
đ) Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;
e) Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
g) Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó;
h) Việc sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ đó;
i) Nhãn hiệu được bảo hộ trở thành tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ đăng ký cho chính nhãn hiệu đó;
k) Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài không còn được bảo hộ tại nước xuất xứ.
(Căn cứ để chấm dứt không xuất phát từ hành vi trái pháp luật của các chủ thể liên quan)

Hệ quả pháp lý: Văn bằng bảo hộ vẫn có hiệu lực kể từ thời điểm được cấp văn bằng cho đến khi bị chấm dứt hiệu lực nên mọi giao dịch liên quan đến đối tượng vẫn được coi là hợp pháp.

Thời hiệu: Không quy định

Hủy bỏ hiệu lực VBBH

Cơ sở pháp lý: Điều 96 luật SHTT

Các trường hợp hủy bỏ:
a) Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu;
b) Đơn đăng ký sáng chế được nộp trái với quy định về kiểm soát an ninh đối với sáng chế quy định tại Điều 89a của Luật này;
c) Đơn đăng ký sáng chế đối với sáng chế được trực tiếp tạo ra dựa trên nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen nhưng không bộc lộ hoặc bộc lộ không chính xác về nguồn gốc của nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen có trong đơn đó.
(Căn cứ để hủy xuất phát từ hành vi trái pháp luật của người nộp đơn hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thẩm định đơn.)

Hệ quả pháp lý: Văn bằng bảo hộ bị mất hiệu lực kể từ thời điểm cấp văn bằng nên mọi giao dịch liên quan đến đối tượng đều bị coi là vô hiệu

Thời hiệu: Không quy định. Riêng với nhãn hiệu thời hiệu là 5 năm từ khi được cấp VBBH

Ví dụ về chấm dứt và hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Chấm dứt hiệu lực VBBH: A là chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu X. Tuy nhiên, khi hết thời hạn bảo hộ A không tiếp tục nộp phí gia hạn => Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ. Trường hợp này các giao dịch trước thời gian chấm dứt hiệu lực vấn được công nhận.

Hủy bỏ hiệu lực VBBH: A là chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu X cho sản phẩm rượu. Tuy nhiên, yếu tố chính của nhãn hiệu là mang tính chất mô tả thành phần của sản phẩm (hibiscus là hoa bụp giấm). Do vậy, B yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu X do không đáp ứng điều kiện bảo hộ theo điều 74.2.c luật sở hữu trí tuệ 2022. Trường hợp này các giao dịch trước thời điểm hủy bỏ sẽ coi như vô hiệu.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan