Thứ Hai (22/07/2024)

Khả năng áp dụng công nghiệp kiểu dáng công nghiệp

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp là gì? Xác định đối tượng có khả năng áp dụng kiểu dáng công nghiệp.

Khả năng áp dụng công nghiệp là gì?

Đối với kiểu dáng công nghiệp, khả năng áp dụng công nghiệp là một trong số những điều kiện cần thiết để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được quy định tại điều 67 luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2022) như sau:

Điều 67. Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Xem thêm: Kiểu dáng công nghiệp là gì? Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Các trường hợp không đáp ứng khả năng áp dụng công nghiệp:
– Là hình dáng của sản phẩm có trạng thái tồn tại không cố định
– Chỉ có thể tạo ra sản phẩm có hình dáng như đối tượng nêu trong đơn nhờ có kỹ năng đặc biệt của cá nhân nào đó mà các phương tiện công nghiệp không thể có được
– Kiểu dáng được tạo ra chủ yếu dựa vào các vật liệu tự nhiên, không được xử lý hoặc gia công trước

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan