Thứ Bảy (02/07/2022)

Công bố đơn nhãn hiệu là gì? Tại sao phải theo dõi

Công bố đơn nhãn hiệu là gì? Tại sao phải theo dõi công bố đơn đăng ký nhãn hiệu?

Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Trong quá trình thẩm định Đơn nhãn hiệu, sau khi đơn được nộp tại phòng Đăng ký – Cục Sở hữu trí tuệ, Đơn nhãn hiệu sẽ được thẩm định về mặt hình thức cụ thể là đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn.

Giai đoạn thẩm định về hình thức kéo dài trong 01 tháng. Kết thúc giai đoạn thẩm định về hình thức, nếu Đơn nhãn hiệu đáp ứng các yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định chấp nhân đơn hợp lệ. Trong trường hợp Đơn nhãn hiệu không đáp ứng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo thiếu sót yêu cầu Người nộp đơn sửa đổi để phù hợp.

Tiếp theo Đơn nhãn hiệu sẽ được Công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Để theo dõi Công báo sở hữu công nghiệp vui lòng truy cập địa chỉ: www.noip.gov.vn, kéo xuống cuối trang để theo dõi Công báo các tháng được cập nhật thường xuyên.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Tại sao phải công bố đơn đăng ký nhẫn hiệu

Mục đích của việc công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp để chủ đơn theo dõi tiến trình thẩm định đơn của mình, cũng như xem xét có nhãn hiệu nào vi phạm đến nhãn hiệu mà mình sở hữu hay không. Trong nhiều trường hợp, đối thủ cạnh tranh lại tiến hành nộp đơn nhãn hiệu vi phạm nhãn hiệu của doanh nghiệp bạn. Vì vậy thông qua Công báo sở hữu công nghiệp, bạn hoàn toàn có thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Điều 112. Ý kiến của người thứ ba về việc cấp văn bằng bảo hộ
Kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp về việc cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đó. ý kiến phải được lập thành văn bản kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh

Kể từ thời điểm công bố đơn, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến về việc cho/không cho chủ thể nộp đơn được cấp văn bằng bảo hộ (thời hạn phản đối) theo quy định tại Điều 112 Luật Sở hữu trí tuệ. Ở Việt Nam không có quy định về thời hạn phản đối nhãn hiệu có thể bị phản đối bất cứ lúc nào cho đến khi được cấp văn bằng bảo hộ.

Việc theo dõi công bố đơn nhãn hiệu có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo hộ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, khách hàng có thể tự theo dõi hoặc thuê các đơn vị đại diện sở hữu chuyên nghiệp để theo dõi các đơn này

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay