Thứ Sáu (01/07/2022)

Thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Rút đơn đăng ký nhãn hiệu như thế nào? Rút đơn đăng ký nhãn hiệu khi chưa hoàn thành có được hoàn lại tiền không?

Trong một số trường hợp khi thực hiện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phát hiện ra nhãn hiệu không có khả năng bảo hộ thì có thể làm thủ tục để rút đơn đăng ký nhẫn hiệu và nhận lại tiền phí, lệ phí đối với các thủ tục chưa bắt đầu tiến hành. Theo quy định tại điều 116 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) quy định:

Điều 116. Rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng văn bản do chính mình đứng tên hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nếu giấy ủy quyền có nêu rõ việc ủy quyền rút đơn.
2. Từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn đó sẽ bị chấm dứt; các khoản phí, lệ phí đã nộp liên quan đến những thủ tục chưa bắt đầu tiến hành được hoàn trả theo yêu cầu của người nộp đơn.
3. Mọi đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đã rút hoặc bị coi là đã rút nếu chưa công bố và mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đã rút đều được coi là chưa từng được nộp, trừ trường hợp đơn được dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Ví dụ: Đối với trường hợp nộp đơn nhãn hiệu với 1 nhóm 6 sản phẩm dịch vụ các loại phí sẽ tính như sau:
– Phí nộp đơn: 150.000 VNĐ
– Phí công bố đơn: 120.000 VNĐ
– Phí thẩm định nội dung: 550.000 VNĐ
– Phí tra cứu thông tin : 180.000 VNĐ

Theo quy định về việc đăng ký nhãn hiệu gồm 3 bước:
Bước 1: Nộp đơn (mất phí nộp đơn)
Bước 2: Công bố đơn sau 3 tháng kể từ ngày nộp đơn và 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ
Bước 3: Tra cứu thông tin và thẩm định nội dung đơn
Trong trường hợp sau khi nộp đơn, nhận được chấp nhận đơn hợp lệ và đơn được công bố nếu người nộp đơn không muốn tiếp tục yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu thì có thể yêu cầu rút đơn. Khi đó người nộp đơn sẽ được hoàn lại phí thẩm định và phí tra cứu thông tin tổng là 730.000 VNĐ

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay