Chủ Nhật (23/06/2024)

Thủ tục giám định sở hữu công nghiệp

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Trình tự, thủ tục, biểu phí để giám định sở hữu công nghiệp. Giải quyết tranh chấp liên quan tới sở hữu công nghiệp

Giám định sở hữu công nghiệp là gì?

Giám định SHCN là hoạt động Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không; Xác định có hay không sự trùng, tương đương, tương tự, gây nhầm lẫn, khó phân biệt hoặc sao chép giữa đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ; Xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ, xác định giá trị thiệt hại.

Việc giám định SHCN tại Việt Nam do Viện khoa học sở hữu trí tuệ Việt Nam (Vietnam Intellectual Property Research Institute – VIPRI) thực hiện.

Hồ sơ giám định quyền sở hữu công nghiệp

Hồ sơ giám định quyền sở hữu công nghiệp là tập hợp các tài liệu, chứng cứ, mẫu vật… thể hiện yêu cầu, mục đích, đối tượng, nội dung giám định.

1. Văn bản thể hiện yêu cầu giám định (Quyết định trưng cầu giám định/Tờ khai yêu cầu giám định), trong đó có các thông tin về người yêu cầu / trưng cầu; đối tượng giám định; mục đích, nội dung và các yêu cầu cụ thể khác về việc giám định;
2. Tài liệu thể hiện căn cứ phát sinh/ xác lập quyền sở hữu công nghiệp (Văn bằng bảo hộ – Đăng ký quốc tế nhãn hiệu);
3. Tài liệu, Mẫu vật thể hiện đối tượng giám định (tài liệu mô tả, ảnh chụp, bản vẽ, hợp đồng giao dịch, tài liệu quảng cáo…, vật phẩm, sản phẩm, hàng hóa, bao bì … có chứa/mang đối tượng giám định);
4. Hợp đồng dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp;
5. Chứng từ nộp phí giám định;
6. Giấy ủy quyền (nếu Đơn giám định được nộp thông qua đại diện).

Ngoài ra, hồ sơ có thể có các tài liệu khác nếu cần thiết cho việc giám định (tài liệu diễn giải lập luận của các bên liên quan; quyết định giải quyết vụ việc tương tự của các cơ quan có thẩm quyền; các thông tin hữu ích cho việc xem xét, đánh giá khi giám định; các kết quả kiểm nghiệm, đo lường…).

Thời gian thực hiện giám định SHCN

Sáng chế: 2 tháng (44 ngày làm việc), tính từ ngày Hồ sơ giám định đáp ứng các yêu cầu hình thức và nội dung.
Kiểu dáng công nghiệp: 1,5 tháng (33 ngày làm việc).
Nhãn hiệu:  1 tháng (22 ngày làm việc).
Tên thương mại: 1 tháng (22 ngày làm việc).

Chỉ dẫn địa lý: 1,0 tháng (22 ngày làm việc).

Thực tế việc giám định có thể thực hiện nhanh (rút ngắn thời gian thẩm định) theo tùy từng mức độ thực tế cao nhất là x2 và thời gian dưới 5 ngày

Mẫu kết luận giám định SHCN

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan