Thứ Tư (24/07/2024)

Cấp lại giấy phép VPĐD nước ngoài

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài do bị mất, cháy, hỏng

Một số trường hợp văn phòng đại diện nước ngoài cần làm thủ tục cấp lại giấy phép, vậy đó là các trường hợp nào? Thủ tục cấp lại giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài ra sao?

Các trường hợp cần cấp lại giấy phép VPĐD nước ngoài

Theo quy định tại điều 18 thông tư 07/2016/NĐ-CP việc cấp lại giấy phép thực hiện trong các trường hợp sau:

Điều 18. Các trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh
Thương nhân nước ngoài làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh trong những trường hợp sau:
1. Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác.
2. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức.

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài

Về hồ sơ cấp lại thực hiện theo điều 19 nghị định 07/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:

Điều 19. Hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh
1. Trường hợp cấp lại theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này, hồ sơ 01 bộ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
b) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện gửi Cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đi theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 36 Nghị định này;
c) Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;
d) Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện nơi chuyển đến theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 10 Nghị định này.
2. Trường hợp cấp lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định này, hồ sơ 01 bộ bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

Hồ sơ cấp lại do chuyển trụ sở
– Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện gửi Cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đi
– Bản sao Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp;
– Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở văn phòng đại diện nơi chuyển đến
Hồ sơ cấp lại giấy phép văn phòng đại diện do bị mất, cháy, hỏng
– Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện
– Giấy giới thiệu nộp hồ sơ và nhận KQ
Thời gian thực hiện: 8 ngày làm việc
Lệ phí cấp lại: 1.500.000 VNĐ

Khách hàng có nhu cầu cấp lại giấy phép văn phòng đại diện có thể liên hệ AZLAW qua thông tin tại cuối website để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan