Thứ Bảy (15/06/2024)

Đăng ký quản lý và vận hành nhà chung cư

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký vận hành nhà chung cư? Các vấn đề cần lưu ý khi đăng ký quản lý vận hành nhà chung cư

Xin hỏi thủ tục đăng ký quản lý và vận hành nhà chung cư như thế nào? Để đăng ký đủ điều kiện chúng tôi cần những hồ sơ gì và phải gửi tới cơ quan nào? Xin cảm ơn!

Trả lời

Theo khoản 3 điều 105 Luật nhà ở quy định về các đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư như sau:

Điều 105. Quản lý vận hành nhà chung cư
3. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện việc quản lý vận hành hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, cung cấp các dịch vụ cho nhà chung cư, bảo trì nhà chung cư nếu có năng lực thực hiện bảo trì và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc quản lý vận hành nhà chung cư.

Theo quy định tại khoản 2 điều 105 luật nhà ở 2014 đơn vị quản lý và vận hành nhà chung cư phải có đầy đủ các điều kiện sau:
– Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư hoặc chức năng quản lý bất động sản;
– Phải có tối thiểu các phòng hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm kỹ thuật; bảo vệ, an ninh; dịch vụ, lễ tân và vệ sinh, môi trường;
– Các thành viên Ban giám đốc và các cán bộ làm việc trong các phòng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ quy định tại Điểm b Khoản này phải có trình độ chuyên môn tương ứng với vị trí công việc và phải có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ Xây dựng.

Đăng ký quản lý và vận hành nhà chung cư

Hồ sơ đăng ký quản lý và vận hành nhà chung cư được quy định tại điều 28 thông tư 02/2016/TT-BXD (sửa đổi bởi thông tư 06/2019/TT-BXD như sau:

Điều 28. Công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành chung cư
1. Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có nhu cầu công khai thông tin của đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đặt trụ sở chính hoặc của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết thì gửi thông tin cần công khai (tên đơn vị, họ tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ, số điện thoại liên lạc) tới Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đặt trụ sở chính hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để đăng tải.
2. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc khi chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thông báo đến Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để điều chỉnh hoặc xóa thông tin.
3. Trường hợp cơ quan đăng tải thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức kiểm tra, thanh tra mà phát hiện đơn vị quản lý vận hành đã chấm dứt hoạt động hoặc đã giải thể, phá sản hoặc không còn đủ điều kiện để quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định thì đơn vị đó bị xóa thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nơi đã đăng tải thông tin.

DANH MỤC HỒ SƠ
Đề nghị đăng tải công khai thông tin về đơn vị đủ điều kiện QLVHNCC
trên cổng thông tin điện tử
(Theo Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng)

1. Văn bản đề nghị Cục QLN và TTBĐS đăng tải công khai thông tin về đơn vị đủ điều kiện QLVHNCC trên cổng thông tin điện tử. (Bản dấu đỏ)
Văn bản phải có số văn bản; họ tên, chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật; địa chỉ, số điện thoại để liên lạc của đơn vị vận hành. Đơn vị có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư;
2. GCN đăng ký doanh nghiệp có mã số doanh nghiệp và có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư; (Bản sao y có chứng thực của cơ quan công chứng)
3. Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc (Bản sao y có chứng thực của cơ quan công chứng) nếu không có Phó Giám đốc thì cần có bản cam kết.
4. Quyết định thành lập 4 phòng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ: kỹ thuật, dịch vụ lễ tân, bảo vệ an ninh, vệ sinh môi trường. (Bản sao y có chứng thực của cơ quan công chứng)
5. Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, bộ phận. (Bản sao y có chứng thực của cơ quan công chứng)
6. Danh sách CBNV của 4 phòng, bộ phận. Phòng kỹ thuật ghi rõ chuyên ngành được đào tạo (ĐH, CĐ, Trung cấp: xây dựng, điện, nước,  chứng nhận PCCC…) (Bản dấu đỏ)
7. Sơ đồ tổ chức của công ty; Nêu được thành viên Ban Giám đốc (Họ tên Giám đốc, Phó Giám đốc) và 4 phòng, bộ phận chuyên môn. (Bản dấu đỏ)
8. Đội ngũ CBNV đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư và có GCN đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về QLVHNCC theo quy định của Bộ trưởng BXD. (Bản sao y có chứng thực của cơ quan công chứng).

Danh sách cán bộ của đơn vị quản lý nhà chung cư
Cam kết không có phó giám đốc
Đề nghị đăng tải thông tin

Về ngành nghề kinh doanh quản lý vận hành nhà chung cư khách hàng đăng ký như sau:

Tên ngànhMã ngành
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết:
– Quản lý vận hành nhà chung cư (Điều 105 luật nhà ở 2014)
6820
Mã ngành kinh doanh quản lý, vận hành nhà chung cư

Thủ tục đăng ký quản lý vận hành nhà chung cư

Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này phải gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Xây dựng (thường trực là Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản) hoặc Sở Xây Dựng. Trước đây theo quy định khoản 3 điều 28 thông tư 02/2016/TT-BXDTBXH thời hạn giải quyết được tính như sau:

Điều 28. Điều kiện về chức năng, năng lực của đơn vị quản lý vận hành và việc thông báo, đăng tải công khai danh sách đơn vị quản lý vận hành
3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này, Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm xem xét, kiểm tra; trường hợp đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải có văn bản thông báo đủ điều kiện được quản lý vận hành nhà chung cư cho đơn vị gửi hồ sơ biết, Văn bản thông báo được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng để làm cơ sở cho hội nghị nhà chung cư tham khảo, quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành. Chỉ có các đơn vị quản lý vận hành có tên trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng mới đủ điều kiện ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư.
Trường hợp sau khi được đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng mà đơn vị quản lý vận hành bị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc trong quá trình thanh tra, kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền phát hiện đơn vị này không còn đủ điều kiện về chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hoặc đề nghị Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính kiểm tra, nếu không còn đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành theo quy định thì thực hiện xóa tên khỏi Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng.

Tại thông tư 28/2016/TT-BXH hiện tại không quy định cụ thể về thời gian tuy nhiên trên thực tế thông tin sẽ được đăng tải trong khoảng thời gian 20 đến 30 ngày.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan