Thứ Ba (06/12/2022)

Mẫu công văn xin khắc lại con dấu

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Mẫu công văn xin khắc lại con dấu sử dụng khi tiến hành cấp đổi con dấu của các đơn vị, tổ chức

Khi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bị mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, đơn vị phải tiến hành thủ tục xin cấp đổi con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Trong hồ sơ xin cấp đổi lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp cần phải soạn thảo công văn giải trình về việc xin cấp đổi lại con dấu. Công văn này không có biểu mẫu nhất định. Dưới đây là mẫu công văn mà AZLAW đã soạn thảo, quý khách hàng có thể tham khảo.

TÊN ĐƠN VỊ
————-
Số:  01/2021/CV-….
(V/v: Đổi lại con dấu)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
…………, ngày …. tháng ….năm ….

Kính gửi: CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH – BỘ CÔNG AN

Tên tổ chức: ………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………..
Quyết định thành lập số ………..ngày …./…/……của …………………
Đại diện: Ông ………………- Chức vụ: …………………….

Chúng tôi xin trình bày với Quý cơ quan một việc như sau:

(Tên đơn vị) được thành lập ngày…….. tháng …. năm ………… Sau đó chúng tôi được Quý cơ quan cấp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Vào tháng … năm …. bộ phận văn thư của (tên đơn vị) có làm thất lạc một số tài liệu, trong đó có: 01 đăng ký mẫu dấu của (tên đơn vị) do Cục cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ công an cấp tại khu vực:…………………… Sau khi phát hiện ra mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, trung tâm tôi chưa thông báo về việc mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an có thẩm quyền.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của (tên đơn vị), bằng văn bản này, tôi kính mong nhận được sự giúp đỡ từ phía Quý cơ quan cho trung tâm chúng tôi được xin cấp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Xem thêm:
Thủ tục trả dấu cho cơ quan công an
Thời hạn sử dụng con dấu là bao lâu?
Tra cứu mẫu dấu của doanh nghiệp
Mất dấu, hỏng dấu: Hướng dẫn cách xử lý, hồ sơ, thủ tục khắc lại

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay