Thứ Bảy (20/07/2024)

Mẫu công văn xin khắc lại con dấu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu công văn xin khắc lại con dấu sử dụng khi tiến hành cấp đổi con dấu của các đơn vị, tổ chức

Công văn khắc lại con dấu là gì?

Khi cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp bị mất đăng ký mẫu dấu hoặc hỏng con dấu có nhu cầu đổi lại con dấu thì gửi công văn xin khắc lại con dấu tới cơ quan giải quyết để thực hiện thủ tục khắc lại con dấu và cấp đăng ký mẫu dấu mới

Nội dung công văn đổi lại con dấu

Công văn đổi lại con dấu cần ghi rõ thông tin cơ quan xin đổi lại con dấu, cơ quan đăng ký con dấu và lý do đổi lại con dấu. Công văn này không có biểu mẫu nhất định. Dưới đây là mẫu công văn mà AZLAW đã soạn thảo, quý khách hàng có thể tham khảo.

TÊN ĐƠN VỊ
————-
Số:  01/20…/CV-….
(V/v: Đổi lại con dấu)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
…………, ngày …. tháng ….năm ….

Kính gửi: Cơ quan quản lý con dấu

Tên tổ chức: ………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………..
Quyết định thành lập số ………..ngày …./…/……của …………………
Đại diện theo pháp luật: Ông ………………

Chúng tôi xin trình bày với Quý cơ quan một việc như sau:

(Tên đơn vị) được thành lập ngày…….. tháng …. năm ………… Sau đó chúng tôi được Quý cơ quan cấp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Vào tháng … năm …. bộ phận văn thư của (tên đơn vị) có làm thất lạc một số tài liệu, trong đó có: 01 đăng ký mẫu dấu của (tên đơn vị) do Cục cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ công an cấp tại khu vực:…………………… Sau khi phát hiện ra mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, trung tâm tôi chưa thông báo về việc mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an có thẩm quyền.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của (tên đơn vị), bằng văn bản này, tôi kính mong nhận được sự giúp đỡ từ phía Quý cơ quan cho trung tâm chúng tôi được xin cấp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Hồ sơ xin đổi lại con dấu

Để đổi lại con dấu, cơ quan tổ chức chuẩn bị hồ sơ như sau:
– Công văn đổi lại con dấu theo mẫu nêu trên
– Con dấu cũ (bị hỏng, mờ, méo…)
– Mẫu dấu cũ (nếu có)
– Bản sao quyết định thành lập, đăng ký hoạt động
– Giấy giới thiệu cho người thực hiện thủ tục

Xem thêm:
Thủ tục trả dấu cho cơ quan công an
Thời hạn sử dụng con dấu là bao lâu?
Tra cứu mẫu dấu của doanh nghiệp
Khắc lại con dấu

Dịch vụ đổi lại con dấu cho khách hàng

AZLAW là đơn vị chuyên nghiêm trong việc cấp, đổi lại con dấu cho khách hàng. Trường hợp khách hàng gặp khó khăn trong thủ tục đổi lại con dấu vui lòng liên hệ AZLAW để được hỗ trợ.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan