Liên hệ tư vấn 1900.6165

Hủy bỏ hợp đồng tặng cho phần vốn góp

Một số trường hợp công ty TNHH một thành viên khi tặng cho phần vốn góp là thay đổi chủ sở hữu công ty, tuy nhiên sau đó hai bên làm thủ tục hủy hợp đồng tặng cho khi đó thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty do hủy hợp đồng tặng cho diễn ra như thế nào?

Theo quy định tại điều 46 nghị định 78/2015/NĐ-CP việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên bao gồm các trường hợp sau đây:
– Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức
– Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước
– Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế
– Trường hợp tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Theo các quy định trên thì không có trường hợp nào thay đổi chủ sở hữu công ty do hủy hợp đồng tặng cho phần vốn góp, tuy nhiên giải quyết vướng mắc này cục quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ kế hoạch đầu tư đã có văn bản số 242/ĐKKD-NV ngày 27/08/2018 gửi Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội trong đó nội dung như sau:

Theo ý kiến của bộ tư pháp thì về nguyên tắc, nếu hủy bỏ hợp đồng tặng cho phần vốn góp của công ty TNHH một thành viên theo đúng quy định của pháp luật thì bên được tặng cho có trách nhiệm hoàn trả phần vốn góp cho bên tặng cho. Trên cơ sở ý kiến của bộ tư pháp, cục quản lý đăng ký kinh doanh hướng dẫn về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do hủy bỏ hợp đồng tặng cho phần vốn góp như sau:

Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên hủy bỏ hợp đồng tặng cho phần vốn góp trong công ty thì hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 46 nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, trong đó, giấy tờ chứng minh việc hủy bỏ hợp đồng tặng cho có giá trị là giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn quy định tại điểm d khoản 1 điều này.

Theo quy định tại điều 4 nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Do vậy, hiện nay việc hủy bỏ hợp đồng tặng cho vẫn có thể được áp dụng trong các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh. Trên thực tế nhiều trường hợp do không hiểu rõ các quy định khi chuyển nhượng làm hợp đồng tặng cho, tuy nhiên tính pháp lý của hợp đồng tặng cho và hợp đồng chuyển nhượng có nhiều điều khác nhau nên công văn số 242/ĐKKD-NV ngày 27/08/2018 là một giải pháp thực tế trong các trường hợp này.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165