Thứ Bảy (15/06/2024)

Thông báo thay đổi thông tin đại diện phần vốn góp

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thay đổi thông tin đại diện phần vốn góp của thành viên, cổ đông là tổ chức như thế nào?

Tôi xin hỏi là khi ủy quyền cho người khác đại diện phần vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên có vốn đầu tư nước ngoài chi phối thì có phải gửi thông báo tới Sở kế hoạch đầu tư hay không?

Trả lời

Đại diện phần vốn góp chỉ áp dụng trong trường hợp thành viên, cổ đông là tổ chức, người đại diện phần vốn góp phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Theo quy định tại điều 60 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đại diện phần vốn góp như sau:

Điều 60. Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền
1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ liên lạc, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là tổ chức nước ngoài và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ liên lạc của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định tại khoản 3 Điều 176 Luật Doanh nghiệp.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê doanh nghiệp có hiệu lực, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định tại Điều 191 Luật Doanh nghiệp.
3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi về thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn là tổ chức, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
4. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Như vậy, trong trường hợp này khi thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần và công ty TNHH một thành viên. Trong trường hợp công ty TNHH hai thành viên luật không quy định.

Hồ sơ thông báo thay đổi đại diện theo uỷ quyền
– Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền
– Danh sách người đại diện theo ủy quyền
Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
– Giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sơ

Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc

Trên đây là bài viết tư vấn của AZLAW về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền, nếu khách hàng có yêu cầu dịch vụ thay đổi đại diện theo ủy quyền vui lòng liên hệ để các luật sư doanh nghiệp hỗ trợ

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan