Thứ Bảy (18/05/2024)

Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Khái niệm, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hợp tác xã theo quy định hiện hành

Hợp tác xã là gì? Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký hợp tác xã theo quy định như thế nào?

Hợp tác xã là gì?

Theo quy định tại khoản 1 điều 3 luật hợp tác xã 2013 thì khái niệm hợp tác xã được định nghĩa như sau:

Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Hợp tác xã cũng là một hình thức kinh doanh tại Việt Nam thường được thành lập tại các địa phương về những ngành nghề như nông nghiệm, lâm nghiệp và ngư nghiệp.

Điều kiện thành lập hợp tác xã
– Có ít nhất 7 thành viên gọi là sáng lập viên
– Có tên, phương án sản xuất kinh doanh
– Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm

Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định tại điều 23 luật hợp tác xã 2012 như sau:
– Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
– Điều lệ;
– Phương án sản xuất, kinh doanh;
– Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
Nghị quyết hội nghị thành lập.

Cơ quan đăng ký: Phòng tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Thời hạn: Cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định

Thủ tục thành lập hợp tác xã

Bước 1: Đăng ký thành lập hợp tác xã tại UBND cấp quận, huyện theo hướng dẫn ở trên
Bước 2: Thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế tại chi cục thuế quận, huyện nơi thành lập hợp tác xã
Bước 3: Thực hiện khắc dấu tại phòng cảnh sát PC64 thuộc công an tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở

Thủ tục sau khi thành lập hợp tác xã

1. Đăng ký mã số thuế cho hợp tác xã trong vòng 10 ngày kể từ ngày thành lập
2. Khắc dấu cho hợp tác xã tại PC64 công an tỉnh, thành phố

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan