Thứ Bảy (18/05/2024)

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ 2023

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ và các hồ sơ cần thiết để xin chứng nhận an ninh trật tự cho công ty bảo vệ

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ, gồm dịch vụ bảo vệ con người, tài sản, mục tiêu và các hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; để thực hiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ hợp pháp bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và đáp ứng đủ các điều kiện đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Điều kiện, các bước khi tiến hành kinh doanh dịch vụ bảo vệ như sau:

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ

– Là doanh nghiệp, điều này có nghĩa hộ kinh doanh cá thể không được kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
– Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp thường là đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên trong công ty. Do đó quý khách hàng nên lưu ý đến điều kiện này trước khi thành lập công ty.
– Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Như vậy muốn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, doanh nghiệp sẽ phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy tại cơ quan công ty an cấp huyện (quận) nơi công ty đặt trụ sở.

Hồ sơ xin cấp chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho công ty bảo vệ

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ- CP)
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực), nếu trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không ghi rõ ngành nghề đăng ký thì doanh nghiệp cần gửi thêm xác nhận ngành nghề kinh doanh của phòng đăng ký kinh doanh.
3. Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:
– Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội);
– Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
– Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;
– Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
4. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
5. Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (Bản sao có chứng thực)

Xem thêm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Hình thức nộp hồ sơ xác nhận điều kiện an ninh trật tự dịch vụ bảo vệ

1. Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền;
2. Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;
3. Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.
Lưu ý: Đối với hình thức nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an thì khi nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền một bộ Hồ sơ gốc.

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết

Cơ quan cấp phép: Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi công ty đặt trụ sở
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

Trình tự thành lập công ty dịch vụ bảo vệ

Bước 1. Đăng ký thành lập công ty
Trong bước 1 này, quý khách hàng sẽ đăng ký thành lập công ty và công bố mẫu dấu tại Phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư thành phố nơi công ty đặt trụ sở. Quý khách hàng có thể lựa chọn thành lập công ty theo loại hình công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. 

Bước 2. Xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ (giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự đối với công ty bảo vệ)

Một số câu hỏi thường gặp khi kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Có cần ký quỹ 2 tỷ đồng khi thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ không?

Theo quy định mới về kinh doanh dịch vụ bảo vệ kể từ ngày 01/07/2016 nghị định 96/2016/NĐ-CP thay thế nghị định 52/2008/NĐ-CP Pháp luật không còn quy định về vốn tối thiểu (vốn pháp định) đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) như trước nữa, vì vậy doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ có thể đăng ký vốn dưới 2 tỷ đồng.

Hộ kinh doanh có thể kinh doanh dịch vụ bảo vệ hay không?

Hộ kinh doanh không được kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Chỉ các doanh nghiệp mới được phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn nước ngoài

– Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài:
Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.
– Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam:
a) Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;
b) Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên;
c) Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ). Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ có phải xin giấy phép cho thuê lại lao động?

Theo nghị định 29/2019/NĐ-CP công việc bảo vệ thuộc danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Do vậy, trường hợp các doanh nghiệp hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ có đầy đủ dấu hiệu của hoạt động cho thuê lại lao động thì doanh nghiệp phải đề nghị cấp phép và hoạt động theo quy định của Nghị định số 29/2019/NĐ-CP nêu trên. Xem thêm: Xin giấy phép cho thuê lại lao động

Thủ tục thành lập công ty bảo vệ như thế nào?

Bước 1: Thực hiện thủ tục thành lập công ty tại phòng đăng ký kinh doanh
Bước 2: Xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Bước 3: Tuỳ vào hoạt động của công ty bảo vệ mà có thể phải xin giấy phép cho thuê lại lao động

Chi nhánh công ty bảo vệ có cần xin giấy phép an ninh trật tự?

Theo điểm d khoản 1 điều 23 nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định: “d) Đối với chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc có địa điểm kinh doanh ngoài địa điểm của cơ sở kinh doanh chính, thì mỗi chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền quản lý cơ sở kinh doanh chính để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho chi nhánh và cơ sở kinh doanh trực thuộc đó”. Theo hướng dẫn tại điều 3 thông tư 42/2017/TT-BCA thì hồ sơ có thể nộp tại cơ quan công an nơi đặt trụ sở chi nhánh

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan