Thứ Ba (16/04/2024)

Mẫu công văn trả dấu cho công an

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Trong hồ sơ trả lại con dấu cho công an thì công văn trả dấu cho công an là một trong những văn bản bắt buộc. Tuy nhiên nhiều người chưa nắm rõ quy trình viết công văn như thế nào?

Trong hồ sơ trả lại con dấu cho công an thì công văn trả dấu cho công an là một trong những văn bản bắt buộc. Tuy nhiên nhiều người chưa nắm rõ quy trình viết công văn như thế nào? Chúng tôi xin có bài viết hướng dẫn viết công văn trả dấu như sau:

Các trường hợp trả con dấu cho công an

  • Trả dấu do thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện
  • Trả dấu do cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh
  • Trả dấu do dấu cũ hết hiệu lực
  • Trả dấu để giải thể công ty

Nội dung công văn trả dấu

Phần đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ theo thể thức đơn thông thương
Tên văn bản: Công văn (Về việc trả lại con dấu cho cơ quan công an)
Nội dung:
Gửi phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự – Công an tỉnh, thành phố
Trình bày rõ tên công ty, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, đại diện
Nêu lý do trả dấu cụ thể (một trong các lý do bên trên)
Đề nghị cơ quan công an hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hoàn thành thủ tục trả dấu.

Tham khảo nội dung dưới đây

Kính gửi: PHÒNG CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH – CÔNG AN TỈNH/THÀNH PHỐ

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH 
Mã số doanh nghiệp:
Trụ sở chính: Số 123, đường A, phường B, quận C, thành phố Hà Nội
Đại diện theo pháp luật của công ty: Ông ……………….

Bằng công văn này, kính trình bày với Quý cơ quan việc như sau:
Hiện nay, doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng con dấu của cơ quan công an. Vì vậy, doanh nghiệp làm công văn này kính đề nghị Quý cơ quan cho doanh nghiệp được trả lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của Công ty để công ty có thể giải thể
Công ty cam kết: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung công văn này.
Phần cuối: Cảm ơn ký tên

Mẫu đơn đề nghị trả dấu (Hà Nội)

CÔNG TY …
———-
Số: …/20…/CV-DT
(V/v: Nộp lại con dấu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———    

Kính gửi: Phòng cảnh sát QLHC về TTXH – Công an thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY
Mã số doanh nghiệp:
Địa chỉ: …, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Đại diện theo pháp luật:

Chúng tôi xin trình bày với Quý cơ quan một việc như sau:

CÔNG TY …. thành lập ngày 11/01/2006 đã được Phòng cảnh sát QLHC về TTXH – Công an thành phố Hà Nội cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Hiện tại, công ty đã thất lạc giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Chúng tôi đã thực hiện xong thủ tục thay đổi mẫu con dấu mới tại phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội để đăng tải lên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia nên doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng con dấu cũ do công an cấp. Vì vậy, bằng văn bản này này công ty chúng tôi xin được nộp lại con dấu đã được cấp cho Quý cơ quan.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này. Xin cảm ơn!

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị trả dấu (TP HCM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ DẤU
Kính gửi: Phòng cảnh sát QLCH về TTXH – Công an thành phố Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp:
Mã số doanh nghiệp:
Do (cơ quan cấp): ……. ngày ….
Địa chỉ doanh nghiệp
Đại diện theo pháp luật:…. Sinh năm:….

Hôm nay, tôi làm đơn này gửi đến Phòng cảnh sát QLCH về TTXH – Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trả con dấu của doanh nghiệp chúng tôi cho quý cơ quan.

Lý do: Công ty giải thể/dấu mòn, hư/Thay đổi địa giới hành chính v…v….

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …
Đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi nào cần trả lại con dấu?

Doanh nghiệp cần trả lại con dấu khi không có nhu cầu sử dụng. Các đơn vị khác sử dụng con dấu trả lại con dấu khi có thay đổi thông tin con dấu hoặc thực hiện giải thể.

Hồ sơ trả lại con dấu

Hồ sơ trả lại con dấu gồm: Công văn trả dấu, con dấu, đăng ký mẫu dấu và các tài liệu khác tùy trường hợp cụ thể => Thủ tục trả dấu công an

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan