Thứ Ba (16/04/2024)

Xuất hóa đơn mà không có ngành nghề trên giấy phép

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Xuất hoá đơn mà không có ngành nghề trên giấy phép? Điều kiện xuất hoá đơn với doanh nghiệp

Tôi nghe nói theo luật doanh nghiệp hiện nay, doanh nghiệp được phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, như vậy nếu tôi xuất hóa đơn với một số ngành nghề mà không có trên đăng ký kinh doanh thì có bị phạt hay không? Nếu bị phạt thì mức phạt như thế nào?

Trả lời

Theo quy định hiện nay, doanh nghiệp được phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm (trừ trường hợp kinh doanh có điều kiện). Tuy nhiên việc xuất hóa đơn với những ngành ngề không có trong đăng ký kinh doanh có thể dẫn tới bị phạt cho doanh nghiệp.

Mức phạt khi xuất hóa đơn mà không có ngành nghề kinh doanh

Theo quy định tại điều 44 nghị định 122/2021/NĐ-CP về mức phạt như sau

Điều 44. Vi phạm về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Cảnh cáo đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 30 ngày.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này trong trường hợp chưa đăng ký thay đổi theo quy định;
b) Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

Điều 31 Luật doanh nghiệp 2020 quy định

Điều 31. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh;

Do đó nếu doanh nghiệp xuất hóa đơn đối với những ngành nghề kinh doanh không có trong đăng ký thì vẫn sẽ bị xử phạt theo quy định tại nghị định 122/2021/NĐ-CP.

Xem thêm: Thay đổi ĐKKD trong vòng 10 ngày

Thẩm quyền xử phạt

Thẩm quyền xử phạt với trường hợp này được quy định tại điều 75 nghị định 122/2021/NĐ-CP

Điều 75. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan Thuế
3. Chi cục trưởng Chi cục Thuế có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đầu tư;
c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Nghị định này.

Hồ sơ thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tương đối đơn giản do đó khách hàng nên thực hiện trước khi xuất hóa đơn với các ngành nghề mới để tránh phạt. Hồ sơ gồm các tài liệu sau

  • Biên bản họp, quyết định của đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty
  • Thông báo về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục
  • Bản sao CMND của người thực hiện thủ tục

Xem thêm: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Hồ sơ thay đổi ngành nghề có thể nộp qua mạng tại trang dangkykinhdoanh.gov.vn. Một số địa phương yêu cầu các hồ sơ về ngành nghề phải nộp 100% qua mạng. Nếu khách hàng có vấn đề nào chưa rõ vui lòng liên hệ để được giải đáp./.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan