Thứ Bảy (18/05/2024)

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thủ tục, hồ sơ, trình tự và các bước để đăng ký thành lập công ty dịch vụ bảo vệ.

Muốn kinh doanh dịch vụ bảo về cần thực hiện các bước nào? Trình tự thủ tục để kinh doanh dịch vụ bảo vệ ra sao? Đăng ký ngành nghề dịch vụ bảo vệ như thế nào? Dịch vụ bảo vệ là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện do vậy, khi thực hiện kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Theo đó, để hoạt động kinh doanh sẽ cần thực hiện 2 bước:
– Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ
– Xin giấy phép con cho hoạt động dịch vụ bảo vệ

Công ty dịch vụ bảo vệ
Công ty dịch vụ bảo vệ

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ có thể là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và đảm bảo điều kiện:
– Người chịu trách nhiệm có bằng từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Việc chứng minh điều kiện trong hồ sơ khi đăng ký kinh doanh là không bắt buộc, tuy nhiên cần lưu ý đảm bảo đúng quy định để sau khi xin giấy chứng nhận an ninh trật tự được đảm bảo đúng quy định. Ngành nghề kinh doanh đối với công ty dịch vụ bảo vệ theo quy định sau:

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính
1 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 7810  
2 Cung ứng lao động tạm thời 7820  
3 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
7830  
4 Hoạt động bảo vệ tư nhân
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
8010 ×
5 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020  
6 Vệ sinh chung nhà cửa 8121  
7 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129  
8 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130  

Theo quy định về việc ghi mã ngành nghề kinh doanh thì việc kinh doanh dịch vụ bảo vệ là ngành nghề có điều kiện nên phải ghi theo văn bản pháp luật chuyên ngành về ngành nghề đó. Việc thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ được thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ chính là giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự. Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Hồ sơ gồm:
– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của doanh nghiệp (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ- CP)
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực), nếu trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không ghi rõ ngành nghề đăng ký thì doanh nghiệp cần gửi thêm xác nhận ngành nghề kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư.
– Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (Bản sao có chứng thực)
– Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tư của công ty. Nếu doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Cơ quan cấp phép: Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi công ty đặt trụ sở
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ


Thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ

Cho tôi hỏi về chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên trong công ty bảo vệ của công ty tôi trước đây do trường trung cấp cảnh sát 6 thuộc Bộ Công An cấp thì có thể sử dụng được hay không? Tôi nghe nói theo quy định mới thì giờ chứng chỉ do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an hoặc Phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội do công an tỉnh cấp mới có giá trị?

Trả lời

Theo quy định cũ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại nghị định 52/2008/NĐ-CP thì điều kiện với nhân viên dịch vụ bảo vệ:

Điều 13. Điều kiện tiêu chuẩn đối với nhân viên dịch vụ bảo vệ
1. Có hợp đồng lao động hợp pháp với với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
2. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ (giấy khám sức khoẻ của trung tâm y tế, bệnh viện từ cấp huyện trở lên), có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng (có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú), có trình độ học vấn từ phổ thông trung học hoặc bổ túc trung học trở lên và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
3. Có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Công an.

Về thẩm quyền cấp chứng chỉ được quy định tại thông tư 45/2009/TT-BCA bao gồm:

a) Thủ trưởng các Trường Công an nhân dân, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an ký và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho đối tượng do đơn vị mình huấn luyện, đào tạo.
b) Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ký và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho đối tượng do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ đào tạo và Cục tổ chức sát hạch.

Như vậy chứng chỉ của bên anh đủ điều kiện, tuy nhiên 2 văn bản trên đã hết hiệu lực từ 1/7/2016 và thay thế bởi nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định tại điều 24 của nghị định này về thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an hoặc Phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội do công an tỉnh cấp.

Tuy nhiên tại khoản 2 điều 52 nghị định này quy định về điều khoản chuyển tiếp nên nếu chứng chỉ của bên anh do trường trung cấp cảnh sát 6 thuộc bộ công an cấp trước ngày 1/7/2016 thì vẫn có giá trị và được sử dụng bình thường mà không phải xin cấp lại.

2. Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ đã cấp cho nhân viên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ tiếp tục có giá trị sử dụng.

Xem thêm: Giấy phép an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ


Thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ

Cho tôi hỏi về chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên trong công ty bảo vệ của công ty tôi trước đây do trường trung cấp cảnh sát 6 thuộc Bộ Công An cấp thì có thể sử dụng được hay không? Tôi nghe nói theo quy định mới thì giờ chứng chỉ do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an hoặc Phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội do công an tỉnh cấp mới có giá trị?

Trả lời

Theo quy định cũ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại nghị định 52/2008/NĐ-CP thì điều kiện với nhân viên dịch vụ bảo vệ:

Điều 13. Điều kiện tiêu chuẩn đối với nhân viên dịch vụ bảo vệ
1. Có hợp đồng lao động hợp pháp với với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
2. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ (giấy khám sức khoẻ của trung tâm y tế, bệnh viện từ cấp huyện trở lên), có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng (có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú), có trình độ học vấn từ phổ thông trung học hoặc bổ túc trung học trở lên và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
3. Có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Công an.

Về thẩm quyền cấp chứng chỉ được quy định tại thông tư 45/2009/TT-BCA bao gồm:

a) Thủ trưởng các Trường Công an nhân dân, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an ký và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho đối tượng do đơn vị mình huấn luyện, đào tạo.
b) Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ký và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho đối tượng do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ đào tạo và Cục tổ chức sát hạch.

Như vậy chứng chỉ của bên anh đủ điều kiện, tuy nhiên 2 văn bản trên đã hết hiệu lực từ 1/7/2016 và thay thế bởi nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định tại điều 24 của nghị định này về thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an hoặc Phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội do công an tỉnh cấp.

Tuy nhiên tại khoản 2 điều 52 nghị định này quy định về điều khoản chuyển tiếp nên nếu chứng chỉ của bên anh do trường trung cấp cảnh sát 6 thuộc bộ công an cấp trước ngày 1/7/2016 thì vẫn có giá trị và được sử dụng bình thường mà không phải xin cấp lại.

2. Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ đã cấp cho nhân viên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ tiếp tục có giá trị sử dụng.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan