Thứ Tư (06/07/2022)

Điều kiện mua nhà ở xã hội

Hiện nay, nhà nước đang có chính sách hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp về nhà ở thông qua các dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên không phải người lao động nào cũng có thể nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội. Dưới đây là quy định về điều kiện và các đối tượng được mua nhà ở xã hội

Hiện nay, nhà nước đang có chính sách hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp về nhà ở thông qua các dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên không phải người lao động nào cũng có thể nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội. Dưới đây là quy định về điều kiện và các đối tượng được mua nhà ở xã hội

Đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Theo quy định tại Điều 49 Luật nhà ở năm 2014 các đối tượng sau sẽ được hưởng  chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
– Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
– Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
– Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
– Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
– Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
– Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
– Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ ;
– Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;
– Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Nhìn chung đối tượng được mua nhà ở xã hội đều là những người có thu nhập thấp, hộ nghèo cận nghèo hoặc người chưa có nhà ở, người có hoàn cảnh khó khăn

Điều kiện về mua nhà ở xã hội

Để mua nhà ở xã hội người mua nhà ở xã hội phải thuộc các đối tượng  được nêu ở trên, ngoài ra phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Thứ nhất: Những đối tượng được mua nhà ở xã hội phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;

Thứ hai: Người mua nhà ở xã hội phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố có nhà ở xã hội trừ trường hợp học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập.

Thứ ba: Các đối tượng mua nhà ở xã hội là người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân, Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức phải không thuộc diện phải thường xuyên nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân.

Hồ sơ mua nhà ở xã hội

1. Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội (Mẫu số 01 tại thông tư 20/2016/TT-BXD)
2. Các giấy tờ chứng minh về đối tượng và thực trang nhà ở
– Đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng cần chuẩn bị giấy xác nhận theo phụ lục số 13 trong thông tư 19/2016/TT-BXD
– Đối với người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức chuẩn bị giấy xác nhận theo phụ lục số 14 trong thông tư 19/2016/TT-BXD
– Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ chuẩn bị giấy xác nhận theo mẫu tại phụ lục 15 thông tư 19/2016/TT-BXD
– Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở chuẩn bị giấy xác nhận theo mẫu tại phụ lục 16 thông tư 19/2016/TT-BXD
3. Giấy tờ chứng minh về Điều kiện cư trú và tham gia bảo hiểm xã hội
– Sổ hộ khẩu (Bản sao có chứng thực, đối với trường hợp có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố có nhà ở xã hội)
– Giấy đăng ký tạm trú thời gian từ 01 năm trở lên (bản sao có chứng thực, đối với trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố có nhà ở xã hội
– Hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên tính đến thời Điểm nộp đơn kèm theo giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc đang đóng bảo hiểm xã hội tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội
4. Giấy tờ chứng minh điều kiện thu nhập
Giấy tờ chứng minh điều kiện thu nhập được xác nhận đồng thời với giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở. Nên  người mua nhà chỉ cần thực hiện kê khai theo mẫu trong thông tư 19/2016/TT-BXD

Lưu ý: Các đối tượng là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người đã trả lại nhà ở công vụ; Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;  Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở không cần giấy tờ chứng minh thu nhập

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay