Thứ Hai (22/07/2024)

Hợp đồng lao động với người cao tuổi đã nghỉ hưu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Có được ký hợp đồng lao động với người đã nghỉ hưu hay không? Quy định đối với người đã nghỉ hưu khi ký hợp đồng lao động như thế nào?

Tôi có vấn đề muốn luật sư tư vấn như sau. Tôi là kế toán trưởng tại một cơ quan nhà nước, vừa có quyết định nghỉ hưu. Tôi nghỉ hưu theo đúng luật (đủ 60 tuổi). Nay do nhu cầu và nguyện vọng của cả 2 bên, tôi và cơ quan tôi muốn ký kết hợp đồng lao động mới. Việc ký kết này có hợp pháp không? Tôi có được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hay không? Quyền lợi của tôi đối với loại hợp đồng ký trong trường hợp này như thế nào? Cảm ơn luật sư!

Trả lời

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi. Như vậy, bạn nghỉ hưu theo đúng quy định của pháp luật về tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động 2019

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu
1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.
2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Nếu tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu, bạn sẽ được coi là người lao động cao tuổi theo quy định tại Điều 148 Bộ luật lao động 2019:

Điều 148. Người lao động cao tuổi
1. Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại khoản 2Điều 169 của Bộ luật này.

Như vậy, người lao động đã nghỉ hưu theo quy định còn được gọi là người lao động cao tuổi. Trên thực tế với một số ngành nghề, người lao động cao tuổi lại là những người giàu kinh nghiệm hợp lớp trẻ, vì lý do này các trường hợp người lao động cao tuổi nhưng vân có khả năng làm việc vẫn rất được trọng dụng, đặc biệt là một số ngành có chuyên môn cao như giáo viên, khoa học…Như vậy, câu hỏi đặt ra là:

Ký hợp đồng với người cao tuổi có trái luật không?

Theo điều 149 bộ luật lao động 2019 quy định về hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi cho phép sử dụng người lao động cao tuổi với một số điều kiện:

Điều 149. Sử dụng người lao động cao tuổi
1. Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.
2. Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.
3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn.
4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.

Như vậy, xét theo nhu cầu và nguyện vọng của cả 2 bên, nếu bạn có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì bạn có thể giao kết hợp đồng lao động mới với cơ quan bạn.

Loại hợp đồng lao động với người đang hưởng lương hưu

Pháp luật không quy định bắt buộc loại hợp đồng ký kết giữa người sử dụng lao động và người cao tuổi nên bạn có quyền ký hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Xem thêm: Hợp đồng lao động

Quyền lợi của người lao động đã nghỉ hưu trong hợp đồng lao động

Quyền lợi của bạn trong hợp đồng lao động ký kết khi đã nghỉ hưu:
– Ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, bạn vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động (khoản 2 Điều 149 Bộ luật lao động 2019)
– Không phải làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ (khoản 3 Điều 149 Bộ luật lao động 2019)
– Được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian

Người lao động đã nghỉ hưu có cần đóng bảo hiểm xã hội không?

Ký hợp đồng lao động với người lao động đang hưởng lương hưu có cần đóng bảo hiểm không? Theo quy định tại khoản 9 điều 123 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 123. Quy định chuyển tiếp
9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Như vậy, trường hợp ký hợp đồng với người lao động cao tuổi và hưởng lương hưu cần lưu ý một số quy định trên.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan